Vrijwillige medewerking

Het werk van de naastenliefde

Freiwillige MitarbeitBruno Gröning hechtte er waarde aan de mensen in harmonie bij elkaar te brengen. Steeds weer verwees hij naar het gebod van de naastenliefde. "U moet weten, dat u bij elkaar hoort. U moet uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is mijn wens, dat is mijn wil, dat dit gebeurt. Zodra dit gebeurt, dat de mensen zich weer verenigen, dan zal hen allen de mogelijkheid van de hulp ten deel vallen."

De meeste mensen zijn op zoek naar hulp en komen in de gemeenschap van Bruno Gröning, gedreven door de wens gezond te worden. Maar met de Heilstrom komt niet alleen de gezondheid, maar ook een nieuw levensgevoel bij hen naar binnen. Het hart wordt ruimer, geborgenheid, vrede en geluk doorstromen de mens, en een onvermoede liefde voor het leven grijpt diens gemoed aan. Vanuit deze ervaring ontstaat in veel genezen mensen de wens om het nieuw verkregen geluk door te geven. Ze willen meehelpen in het werk van Bruno Gröning om ook andere mensen de mogelijkheid van de genezing en de innerlijke ommekeer te laten toekomen, het nieuw verkregen geluk door te geven. Ze willen meehelpen in het werk van Bruno Gröning om ook andere mensen de mogelijkheid van de genezing en de innerlijke ommekeer te laten toekomen.

Het werk van Bruno Gröning is een werk van naastenliefde. Precies zoals hijzelf nooit geld voor een genezing aannam, vindt ook tegenwoordig voor de medewerking in de Vriendenkring geen betaling plaats. Elke activiteit in de Vriendenkring is onbetaald. Alleen ontstane kosten bijv. voor de huur van ruimtes, het vervaardigen en versturen van het scholingsmateriaal worden vergoed.

Bruno Gröning bracht steeds naar voren, dat God de liefde is en door de mens wil werken. Ware liefde kan men echter niet betalen, noch zich ervoor laten betalen, zij is een geschenk uit de hemel. Als zij de intermenselijke relaties bepaalt, zal de vrede op aarde worden verwezenlijkt.

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning