Dobrowolna współpraca

Dzieło miłości bliźniego

Freiwillige MitarbeitBruno Gröning przywiązywał wagę do jednoczenia ludzi w harmonii. Wielokrotnie odnosił się do przykazania miłości bliźniego: "Powinniście Państwo wiedzieć, że należycie do siebie nawzajem. Powinniście kochać bliźniego swego jak siebie samego. Moim życzeniem jest, moją wolą jest, aby tak się stało. Jeżeli stanie się tak, że ludzie będą znowu żyć w zgodzie i we wzajemnym zrozumieniu, wówczas wszyscy będą mieli możliwość uzyskania pomocy."

Większość ludzi, którzy trafiają do wspólnot Bruno Gröninga w poszukiwaniu pomocy, motywowanych jest pragnieniem, aby być zdrowym. Jednak wraz z Heilstrom przychodzi nie tylko zdrowie, lecz również nowe poczucie sensu życia. Serce otwiera się, człowieka wypełnia poczucie bezpieczeństwa, pokoju i szczęścia, a jego wnętrze ogarnia niewysłowiona miłość do życia. Z tego poczucia u wielu uzdrowionych rodzi się pragnienie przekazania tego nowego szczęścia dalej. Chcą pomagać w dziele Bruno Gröninga, aby również innym ludziom dać możliwość otrzymania uzdrowienia i doznania wewnętrznej przemiany.

Dzieło Bruno Gröninga jest dziełem miłości bliźniego. Tak jak on sam nigdy nie przyjmował pieniędzy za uzdrowienie, tak również dzisiaj nikt nie przyjmuje zapłaty za pracę w Kole Przyjaciół. Każda czynność w Kole Przyjaciół jest wykonywana nieodpłatnie. Pokrywane są jedynie poniesione koszty np. koszty wynajmu pomieszczeń, koszty wydawnicze i koszty wysyłki materiału szkoleniowego.

Bruno Gröning stale podkreślał, że Bóg jest miłością i chce działać przez człowieka. Prawdziwej miłości nie można kupić ani sprzedać, jest ona darem Nieba. Jeśli to ona będzie ona określać relacje międzyludzkie, pokój na ziemi stanie się rzeczywistością.

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga