Dobrovolná spolupráce

Dílo lásky k bližnímu

Freiwillige MitarbeitBruno Gröning přikládal velký význam tomu, aby spojoval lidi v harmonii. Opakovaně poukazoval na přikázání lásky k bližnímu. "Měli byste vědět, že patříte všichni k sobě. Máte svého bližního milovat jako sebe sama. Je to mým přáním, je to má vůle, aby tomu tak bylo, aby lidé k sobě zase našli cestu, jenom tak se jim všem bude moci naskytnout možnost pomoci."

Většina lidí přichází do společenství Bruno Gröninga, protože hledají pomoc, jsou poháněni přáním, aby se uzdravili. Avšak s Heilstrom se nestěhuje do těla pouze zdraví, ale člověku se dostává i docela nového životního pocitu. Srdce se rozšiřuje, člověka zaplavují pocity bezpečí, míru a štěstí a jeho mysl uchvacuje předtím netušená láska k životu. Z těchto pocitů vzniká v mnoha uzdravených lidech přání, tento nově nabytý pocit štěstí předávat i dalším. Chtějí na díle Bruno Gröninga spolupracovat, aby se tak dostalo uzdravení i jiným lidem a aby i oni mohli dosáhnout vnitřní přeměny.

Dílo Bruno Gröninga je dílo lásky k bližnímu. Zrovna tak jako on sám nikdy nebral peníze za uzdravení, neplatí se ani dnes za žádnou spolupráci v Kruhu přátel. Každá činnost v Kruhu přátel je dobrovolná, bez nároku na finanční odměnu. Pouze se hradí vzniklé náklady, např. za pronájem místností, vyrobení školicího materiálu a jeho rozeslání.

Bruno Gröning neustále vyzdvihoval, že Bůh je láska a chce působit skrze lidi. Opravdovou lásku však člověk nemůže zaplatit, ani si za ni nemůže nechat zaplatit, láska je dar z nebes. Až bude láska určovat mezilidské vztahy, pak se na Zemi uskuteční mír.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga