Samarbejde med læger

Bruno Gröning Vennekredsen er ingen erstatning for lægebesøg

Uni-Vortrag Los Angeles 2009 Herr BlättnerMed Bruno Gröning som forbillede bliver der tilsvarende ikke diagnosticeret, givet terapier, undersøgt eller behandlet. Medikamenter bliver hverken ordineret eller frarådet. Lige så lidt frarådes lægebesøg, indtagelse af medicin, behandlinger eller operative indgreb. Ifølge Gröning er enhver helbredelse en Guds nådegave. Derfor bliver der ikke givet løfte om helbredelse i Vennekredsen.

Mange, der søger hjælp, har selv oplevet hvor deprimerende diagnosen "uhelbredelig" kan virke på vedkommende. Skræk, angst og bekymring udløser f.eks. en direkte mærkbar, følelsesmæssigt trykkende fornemmelse, svækkelser og forstyrrelser. I Bruno Gröning Vennekredsen skal den helsesøgende opbygges psykisk. De mange succesberetninger som foreligger, og de helbredte venners dybt berørende beretninger om personlige oplevelser, er en værdifuld støtte til at styrke troen på egen helbredelse. Suggestion og hypnose blev af Bruno Gröning afvist som en utilladelig indskrænkning af den frie vilje, og er derfor udelukket i Vennekredsen. Den hjælpsøgende skal af fri vilje selv udvikle sin troskraft men også, med henblik på et godt resultat, modtage nødvendige medicinske foranstaltninger udenfor Vennekradsen.

Samarbejde med læger

Allerede mens han levede bestræbte Bruno Gröning sig på at samarbejde med lægerne. Ved prøven i Heidelberg underkastede han sig en undersøgelseskommission på Heidelbergs Universitetsklinik, og gjorde indtryk på lægerne. Dengang kom det dog ikke til et egentligt samarbejde, da Bruno Gröning afviste at lave forretning af sin kunnen.

I Bruno Gröning Vennekredsens Medicinsk-Videnskabelige Faggruppe beskæftiger tusinder af fagfolk indenfor alle områder af sundhedssektoren sig i dag med helbredelse ad åndelig vej efter Bruno Grönings lære, herunder nogle hundrede læger.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære