Almennyttighed

„Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V.” (Kreds for naturlig hjælp til livet e. V.), er anerkendt som almennyttig og godgørende

GemeinnuetzigkeitKreis für natürliche Lebenshilfe e.V. tjener Bruno Gröning Vennekredsen i alle forretningsmæssige og retslige anliggender som støtteforening, og er registreret i amtsretten i Siegburg. I Tyskland er Kreis für natürliche Lebenshilfe e.V. anerkendt som almennyttig og til at tjene godgørende formål.

Frivillighed og vederlagsfrit

I Bruno Gröning Vennekredsen bliver der ikke taget betaling for entré, betalt medlemsbidrag, gebyrer, eller stillet andre finansielle krav. Alle opgaver i Bruno Gröning Vennekredsen bliver udelukkende, efter Bruno Grönings forbillede, varetaget gennem frivillige bidrag og vederlagsfrit arbejde af venner, som er opfyldt af taknemmelighed for hjælp og helbredelser de har oplevet. Således ydes der på de ideelle områder, såvel som på Grete Häusler GmbH, heller ingen løn, ingen honorarer, ingen udbytte af udligningsafgifter eller lignende, heller ikke for Dieter Häusler, der er leder af det samlede værk. Forbilledet hertil er Bruno Grönings uselviske næstekærlighed, han sagde: “Jeg lever ikke af mennesker, men for mennesker!“

Allerede fra den spæde start af Vennekredsene blev alle frivillige bidrag og udgifter omhyggeligt afregnet og kontrolleret i hver Vennekreds. De overskydende bidrag bliver samlet sammen og anvendt til diverse opgaver; f.eks. til regelmæssig fremstilling af undervisningsmateriale, som bliver fordelt gratis og ligeværdigt til tyske og udenlandske venner, uden hensyn til bidragenes størrelse i de enkelte Vennekredse og lande.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære