Samarbete med läkare

Bruno Grönings vänkrets är ingen ersättning för ett läkarbesök

Uni-Vortrag Los Angeles 2009 Herr BlättnerI linje med Bruno Grönings exempel ger man i Vänkretsen ingen medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Läkemedel blir varken rekommenderade, ordinerade eller överlämnade. Lika lite blir läkarbesök, medicinintag, terapier eller operativa ingrepp avrådda. Enligt Gröning är varje helande en nåd från Gud. Därför ges det i Bruno Grönings vänkrets inga löften om helande.

Många hjälpsökande har själva fått uppleva att den medicinska diagnosen "obotlig" kan utlösa ett depressivt tillstånd hos de inblandade. Chock, rädsla och oro skapar farhågor, svaghet och störningar som direkt märks i kroppen. I Bruno Grönings vänkrets arbetar man för att andligen bygga upp den hjälpsökande. De många Succéberättelserna, som alltid finns tillgängliga, och de djupt imponerande rapporterna om personliga erfarenheter, utgör tillsammans en värdefull källa att ösa ur för att stärka tron på det egna helandet. Bruno Gröning motsatte sig suggerering och hypnos då det är en otillåten begränsning av viljan och därför är det uteslutet att användas i Vänkretsen. Den hjälpsökande bör av sin fria vilja själv utveckla sin tillit, även när det gäller tron på eventuellt nödvändiga medicinska behandlingsformer genomförda utanför Vänkretsen.

Samarbete med läkare

Under sin livstid försökte Bruno Gröning samarbeta med läkare. Vid experimenten i Heidelberg testades han av en testkommission från Heidelbergs Universitetsklinik och läkarna imponerades av hans arbete. Det blev dock inget samarbete under perioden ifråga, eftersom Bruno Gröning principiellt var emot att "göra affärer" av sin förmåga.

I den Medicinvetenskapliga fackgruppen i Bruno Grönings vänkrets sysslar idag tusentals yrkesverksamma inom vårdyrken, bland dem hundratals läkare, med helande på andlig väg enligt Bruno Grönings lära.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära