Spolupráce s lékaři

Kruh přátel Bruno Gröninga není žádná náhrada za návštěvu u lékaře

Uni-Vortrag Los Angeles 2009 Herr BlättnerPodle vzoru Bruno Gröninga se v Kruhu přátel neurčují žádné diagnózy, neprovádějí se žádné terapie a ani žádná vyšetřování či ošetřování. Léky se ani nedoporučují ani nepředpisují ani nepodávají. Zrovna tak není odrazováno od návštěv u lékaře, užívání léků, od podrobování se terapiím nebo od operativních zákroků. Podle Gröninga je každé uzdravení akt Boží milosti. Z toho důvodu se v Kruhu přátel Bruno Gröninga žádné uzdravení neslibuje.

Mnozí pomoc hledající sami na sobě zažili, jak hluboce může člověka srazit lékařská diagnóza "nevyléčitelné". Hrůza, strach a starosti vyvolávají např. přímo v těle citelnou úzkost, oslabenost a poruchy. V Kruhu přátel Bruno Gröninga se má pomoc hledající duchovně posílit. Těch mnoho předložených zpráv o úspěchu a hluboce působivá osobní svědectví uzdravených přátel jsou cennou podporou v posilování víry ve vlastní uzdravení. Sugesce a hypnóza byly Bruno Gröningem odmítnuty jako nepřípustné omezování svobodné vůle a jsou proto v Kruhu přátel vyloučeny. Pomoc hledající má svobodnou vůlí sám rozvíjet svou sílu víry, a to také s vyhlídkou na úspěch ještě nutných lékařských opatření mimo Kruh přátel.

Spolupráce lékařů

Už za doby svého života se Bruno Gröning snažil o spolupráci s lékaři. V heidelbergské klausuře se podrobil zkušební komisi heidelbergské Univerzitní kliniky a zapůsobil na lékaře. Tehdy však nedošlo k žádné spolupráci, neboť Bruno Gröning zásadně odmítal ze svého vědění dělat obchod.

V Lékařsko-vědecké odborné skupině Kruhu přátel Bruno Gröninga se dnes zabývají tisíce lékařských odborníků ze všech oblastí zdravotnictví, mezi nimi několik stovek lékařů, uzdravením duchovní cestou podle učení Bruno Gröninga.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga