Respekt for den fri vilje

Enhver er fri til, til enhver tid at vælge sin egen vej

Freier WilleIfølge Bruno Grönings lære er den fri vilje det højeste gode for mennesket. Gröning sagde: ”Jeg må gerne hjælpe et menneske til at finde vejen til det gode, men jeg må hverken bestemme eller fratage eller tvinge ham til det gode. Enhver må selv finde sin vej.”

At varetage den enkeltes frie vilje bliver konsekvent realiseret som et væsentligt grundlag i Bruno Grönings lære. Tilhørsforholdet til Vennekredsen fører på ingen måde til retslige, økonomiske eller religiøse forpligtelser, man kan til enhver tid løses fra forpligtelser på samme måde som i et godt, privat venskab.

De fleste helsesøgende er til at begynde med meget skeptiske, og vil først selv have vished for alt. Dertil sagde Bruno Gröning: "Vær endelig, endelig ikke godtroende! I dag siger jeg som altid: 'I behøver ikke at tro på hvad jeg siger!' Jeg forlanger det heller ikke. Men én ting har I pligt til: Selv at overbevise jer om det!" Først med den praktiske oplevelse af hjælp og helbredelse på egen krop vokser tilliden til Bruno Grönings lære, og det bestyrker troen på at Gud er den største læge. At mærke Heilstroms og dens resultater er for mange venner en vedvarende ansporing til fortsat at gå den åndelige vej, og til stadig at ville lære og erfare mere.

Med åndelig myndighed at blive mester over sit eget liv

Bruno Grönings lære er rettet mod at vennerne bliver åndeligt myndige, og bevidst kommer til en forståelse af at overtage ansvaret for sig selv. Bruno Gröning sagde: "Jeg ønsker, at I skal blive livets mestre! Enhver er sin egen lykkes smed, for hvad mennesket sår, skal det høste." Enhver kan begå fejl, men må ikke desto mindre, ifølge naturloven om årsag og virkning, som er gyldig for alle mennesker, bære følgerne af sine handlinger. Egne erfaringer kan dog blive samlet meget enklere og hurtigere, når man er bekendt med de åndelige love. Gennem regelmæssige udveksling af vennernes beretninger om deres erfaringer, fremmes en hurtig åndelig udvikling. "Den ene hjælper den anden, Gud hjælper os alle", sagde Bruno Gröning.

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære