Felekezetek-felettiség

A Bruno Gröning Baráti Körben minden világvallás képviselve van

Gruppenfoto Mai 2013Bruno Gröning tevékenysége nem kötődik semmilyen valláshoz vagy felekezethez sem. Nem követel semmiféle új hitvallást vagy egyebet a segítségkeresőktől. Ellenkezőleg, Bruno Gröning azt tanácsolta hallgatóinak, hogy maradjanak hűek saját hitükhöz és járjanak a saját templomaikba. "Újra meg akarom a templomokat hívő emberekkel tölteni. (…) Minden egyes embernek meg kell maradnia a saját vallásában, de itt, a közösségben kell hozzá fölvennie a hit erejét." Nincs jelentősége annak, hogy az ember keresztény, muszlim, zsidó, hindu vagy buddhista. Csak az a fontos, hogy magában hordozza az Istenben való hitet, vagy kész legyen arra, hogy ezt felvegye. "Minden ember - mindegy, hogy milyen nemzetiségű, bőrszínű, vagy vallású - érdemes arra,hogy segítséget kapjon." – így hangzanak Gröning szavai.

Vegyük komolyan a saját hitünket

Bruno Gröning felszólította az embereket arra, hogy szívleljék meg a hitüket, és ültessék át azt a gyakorlatba. Felismerte korának visszás állapotait.és tudta, hogy habár sokan vallották meg hitüket a szájukkal, azonban nem hordták a szívükben. Ezért gyakran mondta: "Ne azért menjenek a templomba (értsük ezalatt az Isten házát, mecsetet, templomot, zsinagógát,stb.), hogy eldarálják az imádságukat! Nem! Váltsák át az imákat, amelyeket az ajkukon kiejtettek, tettekre!"

Felszólította az embereket arra,hogy vegyék komolyan a hitet. "Bizonyítsa be, hogy valóban istenhívő ember! Menjen az Isten házába és imádkozzon ott áhítatosan! Nem úgy, mint eddig, hogy egyesek, talán sokan is, csak azért mentek oda, hogy lássák, milyen ruhát visel az egyik vagy másik ember, és azt kitárgyalják, és sok más piszkos dologért, amit én saját szememmel láttam és saját fülemmel hallottam. Azt ne tegyék! Ha az ember a templomba megy, akkor áhítatosan mondjon köszönetet az Úristennek mindazért, amit az emberekért tett."

 

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról