Nadkonfesionalita

V Kruhu přátel Bruno Gröninga jsou zastoupena všechna světová náboženství

Gruppenfoto Mai 2013Působení Bruno Gröninga není vázáno na žádné náboženství nebo konfesi. Nevyžaduje od člověka, hledajícího pomoc, žádné nové vyznání víry apod. Spíše naopak: Bruno Gröning radil svým posluchačům, aby zůstávali věrni své vlastní víře a aby navštěvovali i nadále svoje kostely. "Chci kostely naplnit opět věřícími lidmi. (…) Každý člověk ať zůstane u svého náboženství, ale tady ve společenství má přijímat sílu víry." Nehraje to vůbec žádnou roli, jestli je člověk křesťan, muslim, jestli je židovského náboženství, hinduistického nebo buddhistického vyznání. Důležité je pouze to, že v sobě má víru v Boha anebo je ochoten tuto víru přijmout. "Všichni lidé jsou hodni toho, aby jim bylo pomoženo a je jedno, jaké jsou národnosti, rasy nebo náboženství.", tak Gröning,

Vlastní víru brát vážně

Bruno Gröning vyzýval lidi k tomu, aby si svoji víru vzali k srdci a aby ji přeměňovali v činy. Rozpoznal velmi dobře špatné poměry své doby a věděl, že mnoho lidí má sice víru na jazyku, ale nikoliv v srdci. Proto často říkával: "Nechoďte do kostela (ve smyslu Boží dům, mešita, chrám, synagoga apod.) jenom proto, abyste tady odříkali své modlitbičky! Ne! Přeměňte ty modlitby, které jste nechali přejít přes své rty, přeměňte je v činy!"

Od lidí vyžadoval, aby svou víru brali na výsost vážně. "Dokažte, že jste skutečně člověk věřící! Jděte do Božího domu, vroucně se tam modlete! Ne tak, jako tomu bylo doposud, že tam někteří, anebo jich možná bylo hodně, šli jenom proto, aby viděli, co má ten či onen na sobě, aby pak o něm mohli klevetit a ještě jiné špinavosti roztrušovat, co jsem viděl na vlastní oči a slyšel na vlastní uši. Toto by člověk dělat neměl. Když jdete do kostela, tak tam máte Pánu Bohu vroucně za všechno děkovat, za všechno, co dobrého na nás lidech udělal."

 

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga