Religies overstijgend

In de Bruno Gröning-Vriendenkring zijn alle wereldreligies vertegenwoordigd

Gruppenfoto Mai 2013Het werk van Bruno Gröning is aan geen religie of geloofsovertuiging gebonden. Het vraagt van de hulpzoekenden geen nieuwe geloofsbelijdenis e.d. In tegendeel: Bruno Gröning raadde zijn toehoorders aan hun eigen geloof trouw te blijven en hun kerk te bezoeken. "Ik wil de kerken weer met gelovige mensen vullen. (…) Ieder mens moet in zijn religie blijven, maar hier in de gemeenschap de geloofskracht opnemen." Het speelt geen rol of de mens christen, moslim, jood, hindoe of boeddhist is. Belangrijk is alleen maar, dat hij het geloof in God in zich draagt of bereid is dit op te nemen. "Alle mensen, om het even van welke natie, ras of religie, zijn het waard geholpen te worden", aldus Gröning.

Het eigen geloof serieus nemen

Bruno Gröning spoorde de mensen aan om hun geloof ter harte te nemen en in de daad om te zetten. Hij erkende de misstanden van zijn tijd en wist, dat veel mensen het geloof weliswaar met de mond beleden, maar niet in het hart droegen. Daarom zei hij vaak: "Gaat u niet naar de kerk (in de betekenis van kerk, tempel, synagoge, moskee enz.) om uw gebedjes op te dreunen. Nee, zet u de gebeden, die u over de lippen hebt laten gaan, in de daad om!"

Hij riep de mensen op hun geloof ernstig te nemen. "Bewijst u het, dat u werkelijk een in God gelovend mens bent! Gaat u naar het godshuis, bidt u daar aandachtig! Niet zoals tot nu toe, dat enkelen, misschien ook velen, daar alleen maar naartoe zijn gegaan om te zien, wat één of ander mens voor kleding draagt en om over hem te praten en veel andere vuiligheid, wat ik met eigen ogen en oren gezien en gehoord heb. Dat moet men niet doen. Wanneer men naar de kerk gaat, dan moet men aandachtig God de Heer voor alles danken, wat Hij aan goeds voor de mensen heeft gedaan."

 

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning