Ponadwyznaniowość

W Kole Przyjaciół Bruno Gröninga są osoby ze wszystkich światowych religii

Gruppenfoto Mai 2013Działanie Bruno Gröninga nie jest związane z żadną religią czy wyznaniem. Nie wymaga od osób szukających pomocy wyznawania jakiejkolwiek nowej wiary. Wręcz przeciwnie: Bruno Gröning radził swoim słuchaczom, aby pozostali wiernymi swojej własnej wierze i chodzili do swojego kościoła. "Pragnę na nowo zapełnić kościoły ludźmi wierzącymi. (...) Każdy człowiek ma pozostać w swojej religii, ale tutaj we wspólnocie ma przyjąć siłę wiary." Nie ma znaczenia, czy człowiek jest chrześcijaninem, muzułmaninem, żydem, hindusem czy buddystą. Ważne jest tylko to, żeby nosił w sobie wiarę w Boga, lub był gotów na jej przyjęcie. "Wszyscy ludzie, obojętnie jakiej narodowości, rasy, czy religii, są warci tego, aby im pomóc" - tak mówił Gröning.

Własną wiarę traktować poważnie

Bruno Gröning nawoływał ludzi, aby wzięli sobie do serca swoją wiarę i zamieniali ją w czyn. Sam dobrze poznał realia swoich czasów i wiedział, że chociaż wielu ludzi nosiło wiarę na ustach, nie mieli oni jej w swoich sercach, dlatego mówił często: "Nie chodźcie do kościoła (w znaczeniu: dom Boży, meczet, świątynia, synagoga), aby paplać swoje modlitewki! Nie! Modlitwy, które przeszły Wam przez usta, zamieńcie w czyn!"

Wzywał ludzi do poważnego traktowania wiary. "Proszę udowodnić, że jesteście rzeczywiście ludźmi wierzącymi w Boga! Idźcie do domu Bożego, pomódlcie się tam w skupieniu! Nie tak jak do tej pory, kiedy to co poniektórzy, a być może wielu, tylko po to tam chodziło, żeby zobaczyć, jakie ubranie nosi ten czy tamten i żeby móc go obgadywać oraz robić wiele innych brzydkich rzeczy, które widziałem na własne oczy i słyszałem na własne uszy. Tego nie należy robić. Jeżeli chodzi się do kościoła, to należy w skupieniu dziękować Panu Bogu za całe dobro, które uczynił dla człowieka."

 

Dokumentarfilm

Film dokumentalny:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Terminy wyświetlania w wielu miastach na całym świecie

Grete Häusler-Verlag

Wydawnictwo Grete Häusler: Duży wybór książek, czasopism, CD, DVD i kalendarzy

fwd

Naukowcy dochodzą do głosu: Interesujące aspekty nauki Bruno Gröninga