Senkonfesieco

En la Bruno-Gröning-Amikaro ciuj mondoreligioj estas reprezentataj

Gruppenfoto Mai 2013La agado de Bruno Gröning ne estas ligita al iu ajn religio au konfesio. Gi postulas de la helposercantoj neniun novan kredkonfeson au similajon. Tute male: Bruno Gröning konsilis al siaj auskultantoj resti fidelaj al sia propra kredo kaj frekventi sian pregejon. "Mi volas ree plenigi la pregejojn per kredantaj homoj (...). Ciu homo restu en sia propra religio, sed ci tie en la komunumo akcepti la kredoforton." Tute ne gravas, cu la homo estas kristano, islamano, judo, hinduo, au budhisto. Gravas nur, ke li havu en si kredon je Dio au pretas gin akcepti. "Ciuj homoj, egale de kiu nacio, raso au religio indas, ke ili ricevu helpon", diris Gröning.

Serioze rigardi la propran kredon

Bruno Gröning admonis homojn, ke ili kore akceptu sian kredon kaj realigu gin. Li konis la misajn cirkonstancojn de sia epoko kaj sciis, ke multaj homoj havas ja sian kredon sur la lipoj, sed ne en la koro. Tial li diris: "Ne iru en vian pregejon (kio signifas domon de Dio, moskeon, templon, sinagogon ktp.) por elgurdi vian pregeton. Ne! Realigu per agoj la pregojn, kiujn vi elbusigas!"

Li forte konsilis homojn rigardi serioze sian kredon. "Pruvu, ke vi fakte estas Di-kredanto! Iru en la domon de Dio, pregu fervore tie! Ne kiel antaue, ke individuoj, eble ec multaj iris tien vidi, kion tiu au alia homo surhavas, kaj babili pri tiu homo kaj multaj aliaj malpurajoj, kiujn mi propraokule kaj – orele vidis kaj audis. Tion oni ne faru. Kiam oni iras en pregejon, oni devote danku la Di-Sinjoron pro cio bona, kion Li faris por homoj."

 

 

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning