Những buổi báo cáo thông tin

Những buổi báo cáo của các bác sĩ, các thày thuốc của nhóm chuyên ngành y học MWF

Các bác sỹ và thầy thuốc của nhóm MWF tổ chức thường xuyên các báo cáo thông tin về việc chữa bệnh bằng con đường tinh thần theo lời dạy của Bruno Gröning.

  • Những người được lành bệnh kể về việc họ đã khỏi những căn bệnh tâm lý, bệnh hữu cơ và cả những căn bệnh “không thể chữa được“ như thế nào.
  • Giới thiệu những ca lành bệnh có minh chứng y học và giải thích một cách dễ hiểu.
  • Các thính giả trong buổi báo cáo có thể tự mình cảm nhận được năng lượng chữa bệnh.
  • Các buổi báo cáo thông tin là dành cho tất cả mọi người không có sự ràng buộc nào và hoàn toànmiễn phí.

L1 3BT Liverpool · 17 Tháng 4 2020

local_activity Information lecture
event Thứ sáu, 17 Tháng 4 2020 19:00
place Liverpool Quaker Meeting House
22 School Lane
L1 3BT Liverpool
person Arzt

BH 24 1 DW Ringwood · 19 Tháng 4 2020

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 19 Tháng 4 2020 19:00
place Greyfriars Community Centre
Anne Rose Hall
44 Christchurch Road
BH 24 1 DW Ringwood
person Arzt

BT12 5EE Belfast · 14 Tháng 4 2020

local_activity Information lecture
event Thứ ba, 14 Tháng 4 2020 19:00
place The Holiday Inn
40 Hope Street
BT12 5EE Belfast
person Arzt

CB1 1 EH Cambridge · 19 Tháng 4 2020

local_activity Information lecture
event Chủ nhật, 19 Tháng 4 2020 10:30
place Parkside Community College
Parkside
CB1 1 EH Cambridge
person Arzt

EH10 4DP Edinburgh · 16 Tháng 4 2020

local_activity Information lecture
event Thứ năm, 16 Tháng 4 2020 19:00
place The Eric Liddell Centre
15 Morningside Road
EH10 4DP Edinburgh
person Arzt

G1 1DQ Glasgow · 15 Tháng 4 2020

local_activity Information lecture
event Thứ tư, 15 Tháng 4 2020 19:30
place Mercure Hotel
201 Ingram Street
G1 1DQ Glasgow
person Arzt

NG1 4 EZ Nottingham · 18 Tháng 4 2020

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 18 Tháng 4 2020 10:30
place The Nottingham Mechanics
3 North Sherwood Street
NG1 4 EZ Nottingham
person Arzt

NR2 1TF Norwich · 18 Tháng 4 2020

local_activity Information lecture
event Thứ bảy, 18 Tháng 4 2020 19:00
place The Forum
Millennium Plain
NR2 1TF Norwich
person Arzt

W2 3NS London · 20 Tháng 4 2020

local_activity Information lecture
event Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 19:00
place Columbia Hotel
95-99 Lancaster Gate
W2 3NS London
person Arzt

Cập nhật mới nhất: 24-03-2020

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning