Nočné vyliečenia v Traberhofe

Teraz sa Gröning z balkóna zaoberal niektorými ťažkými a tiež poľutovaniahodnými prípadmi ochrnutia.

Už dni v Traberhofe čakajúca pani Monika B a u m g ä r t n e r z Bad Aibling, ktorá pred tromi rokmi zrútením sa z Watzmanna utrpela ťažké zranenie chrbtice a úplné ochrnutie celej spodnej partie tela, sa pod najťažšou námahou a s obrovským vyvretím potu prebojovala prvýkrát po rokoch opäť do stoja, hoci len krátkeho. - Teraz Gröning vyzval iných chorých s ochrnutými a stuhnutými končatinami, aby nimi pohli alebo ich zohli. Len s veľkou námahou som mohol preniknúť ku poľutovaniahodnému vojnovému invalidovi pánovi Georgovi A i g n e r o v i, Rosenheim-Thallerbräu, ktorý mi teraz s radostným žiarením demonštruje, ako za hlasného praskania zohýba zaschnuté kĺby a hrdo kladie ľavú pätu na pravé koleno a opačne. To bol druhý prípad pre skeptikov,, o ktorom sa prítomní mohli presvedčiť. U jedného pekára z Bad Aibling sa konečne, v niekoľkých minútach stratil niekoľkoročný nervový šok až na malé zvyškové stopy, ktoré mu Gröning prisľúbil počas niekoľko týždňov odňať.

Teraz hovorí Gröning ešte raz k udivenému ľudu: "Ak u vašich známych alebo príbuzných doma nastúpilo zlepšenie, podajte mi čo najskôr správu s d n e š n ý m d á t u m o m ako r o z h o d n ý m d ň o m, aby som vedel, koľko vyliečení sa dnes udialo. Všetkým vám prajem naozaj dobrú noc a úplné uzdravenie v mene Božom."

Tým veľký darca spásy so svojimi spolupracovníkmi odišiel späť do obývacích priestorov, aby tu, bez akejkoľvek prestávky od včasného rána, na predvedených prípadoch od lekárov a tlače opäť s úspechom dokázal svoje liečiteľské umenie.

Aby som mal čo najužší kontakt s chorými, výlučne som sa doteraz zdržoval pri nich a teraz som mohol na pozvanie rodiny H a w a r t pobudnúť bezprostredne pri najťažších prípadoch. Popri dlhom rade čakajúcich, ktorý bol v predizbe, vstúpil som do súkromnej miestnosti. Už pri vstupe som sa napriek všetkej objektivite nemohol ubrániť istému fluidu. Tu už ku mne pristúpil pán Gröning a pevne mi stlačil ruku. Chvíľu som mal pocit, akoby mnou prebehol jeho silný a predsa nadmieru priateľský pohľad. Jeho prvé slová ku mne poukazovali na veľké sklamanie, ktoré on už s tlačou zažil.

Počas zaujímavého zaoberania sa, so zrejmým úspechom, detskou obrnou, sa v exoticky upravenej zimnej záhrade pripravil o polnoci krúžok. Pod lúčmi štyroch Jupiterových lámp sa zišlo 24 osôb, medzi nimi ošetrujúci lekár dvoch pacientov, pán dr. Meyer, nemocnica vojnových invalidov v Bad Tölz, ďalej jedna lekárka, jeden poslucháč medicíny a doprovodný personál nechodiacich. Na sklenenú strechu neprestajne bubnuje dážď a traja filmári smerujú svoje kamery na pacientov. Každý jednotlivý prípad sa nakrúca pred ošetrením, počas neho a po ňom pre dokumentárny film k objasneniu pre široké masy. Gröning sa ako vždy pripravuje vo vedľajšom priestore na zaoberania sa. Objavuje sa jeho asistent, pán Schmidt a prosí aj tu prítomných, aby sa zovňajškom a vnútorne koncentrovali na nadchádzajúce pokusy uzdravenia. Pritom - zrejme ako médium Gröninga - urobí ohromujúci oznam, že sa medzi prítomnými nachádza jeden pán, ktorý by sa mal vo svojej neopodstatnenej skepse vnútorne preladiť alebo by mal opustiť miestnosť, aby sa neprerušilo psychické spojenie s hľadajúcimi vyliečenie. - Ale miestnosť nikto neopustil.

Vtom sa vo dverách objavuje Gröning a prosí prítomných, aby sa sústredili na to, čo sa deje v každom jednotlivom tele. Gröning vstupuje do kruhu a zrejme sa intenzívne zaoberá paňou Baumgärtner, z Bad Aibling, ktorú mu tuná hore ešte raz osobne predstavujú. Nastupuje ticho plné očakávania. Filmové aparáty začali striedavo bzučať. Odrazu sa Gröning obracia a pýta sa dotyčnej pacientky: "A čo pociťujete teraz?" Väčšinou odznie odpoveď: svrbenie na nohách, ťah v lýtku, pichavú bolesť v ľadvinách – alebo v oblasti mechúra, silné kruženie vo vnútornostiach, tlak v žalúdočnej dutine, alebo sa zjavuje pre všetkých viditeľné prudké trasenie celým telom. Tak alebo podobne sa prejavujú symptómy zaoberania sa u každého pacienta. Teraz majster určuje na centimeter presne choré miesto, ktoré ochrnutie vyvolalo. Necháva pani B. trikrát hlboko sa nadýchnuť. Tu pacientka odrazu vykríkla. "C e z !" Od pacientky odhliadnuc a pre túto nie viditeľne, demonštroval pán Gröning lekárom ohromujúcou rečou prstov, ako je možne bez operačného zásahu oddeliť a znovu zošiť istý nerv, pričom pacientka verí, že cíti všetky bolesti tejto operácie. V ďalšom zaoberaní sa sa pacientka cíti "ľahko", sotva cíti svoje telo, ukazuje vzmáhajúce sa euforické cítenie, potácajúc zdvíha ľavú ruku, podopiera sa o operadlo stoličky a robí svoj druhý pokus vstať: "Zanedlho bude behať"- znie Gröningova diagnóza.

Liečenie ťažších prípadov

8-ročné dievča, pred rokmi takmer ešte oslepnuté, Evelyn G s c h w i n d z M n í c h o v a, s ťažkým poškodením rohovky a doteraz s piatimi operáciami, vidí už po viacnásobnom zaoberaní sa v ten istý deň b e z okuliarov viac ako kedykoľvek videla, napr. v 500 metrovej vzdialenosti okoloidúci vlak. Udaný závoj pred ľavým okom necháva Gröning malej Evelyne priložením a rýchlym odtiahnutím jej ľavej ruky pred očnou jamkou na jeho návod odňať, čím je oslobodená a môže určiť každú podrobnosť v miestnosti.

Teraz necháva Gröning troch pánov zo sprievodu pacientiek požiadať, aby vystúpili na balkón, pretože pôsobia rozptyľujúco na svoje ochrankyne. Teraz rozdeľuje papierové guličky z prázdnych cigaretových balení, vlastnými rukami hnetené, ktoré očividne nesú v sebe skryté magnetické sily a tak sú žiadané, že sú už predávané na čiernom trhu v Mníchove – prirodzene sa predávajú ako obvyklý falzifikát. Tieto "nosiče sily" majú prenášať cez priestorovú vzdialenosť kontakt od pacienta ku Gröningovi a uľahčiť nevyhnutne potrebnú koncentráciu pre diaľkové zaoberanie sa.

Medzitým sa začína na východe už rozodnievať a majster ešte stále neprejavuje známky únavy. Silu svojej vytrvalosti zjavne prenáša na svojich návštevníkov, pretože ani nikto z nich nechce toto "zázračné miesto" opustiť. Označenie spánok je pre Gröninga cudzie slovo. Rýchly pohyb ruky od čela cez jeho markantnú lebku ku záhlaviu, sníme z neho aj najmenšiu stopu po únave. Neprestajne však dymia v jeho rukách cigarety a jeho potrava pozostáva iba z malých porcií.

Tu je vždy znova žiadaný, odvedený k veľmi ťažkému prípadu do zadného dvora, kde už niekoľko dní na neho čaká 35-ročný pán Fischhaber z Bad Tölz ako na poslednú nádej. Na boboch a úraze na motorke si pritiahol pán Fischhaber čiastočne ochrnutie telových partií, a tie sa od mája 1949 priebežne zhoršovali. Tri lekárske dobrozdania vynikajúcich mníchovských profesorov sa pohybujú medzi otravou benzínovými plynmi, poškodením chrbtice, nádorom hlavných nervových ciest a najnovším stanovením poškodenia stredného mozgu lekárom, ktorý ho dnes ku Gröningovi priviedol. Už pred dvomi mesiacmi vyhľadal pán Fischhaber Gröninga v Herforde, kde mu tento uzdravenie sľúbil. Zatiaľ čo po herfordskej návšteve poškodenie ľadvín, vyvolané cez dlhoročné medikamentózne liečenie úplne zmizlo, nedostavil sa u iných prejavoch chorôb ani čiastočný úspech. Prípravu na túto rannú konzultáciu urobil Gröning už vo večerných hodinách diaľkovým liečením cez svoje médium, zatiaľ čo tento Fischhaber mohol pocítiť prudké svrbenie v ľavej ruke a v ľavom lýtku, a v prednej časti nohy mohol pozorovať čosi ako kŕč.

Dôvodom pre doterajšiu absenciu dostavenia sa zrejmého uzdravenia alebo zlepšenia, udáva pán Gröning v pravde pozornosť budiacom "jasne vidiacom" vysvetlení a hovorí doslova: "Varujte sa pred spriateleným manželským párom, on nie je pre vás dobre zmýšľajúci. Pani má tmavé vlasy, muž je tmavý blond, pútec, asi 1,70 m vysoký. Tento muž, ak to naozaj chcete vedieť – dva dni po vašom návrate odtiaľto a síce o 6:00 hod. večer navštívi váš dom. Poznáte ho podľa toho, že skôr ako zavrie dvere, očistí si nos bielou vreckovkou. Tento muž maril dodnes vaše uzdravenie cezo mňa, pretože sa už verejne o tom nedobre vyjadril. Táto osoba stojí medzi vami a mnou a pretrháva potrebný kontakt. Vyhýbajte sa tomuto mužovi a zakrátko sa uzdravíte."

Posledné slová darcu spásy, ktoré mu dal na ceste domov a udávajú smer jeho budúcej práce, boli: "Mojich pacientov chcem v niekoľkých minútach vyliečiť nasledujúcimi slovami: POZDRAV BOH! BOLI STE CHORÍ! DOVIDENIA!"

A. Stecher

Poznámka redakcie!

Potiaľ správa nášho korešpondenta, ktorú uvádzame bez komentára. Naši čitatelia môžu teraz sami na tomto podklade posúdiť skutočností o Gröningovom liečiteľskom umení a či je nutné jeho okamžité dovolenie ako "Lekár prírodného liečenia" v záujme mnohých chorých a telesne poškodených cez príslušné štátne ministerstvo.

Pretože Gröning uvažuje predbežne zostať v Traberhofe pri Rosenheime, budeme v danom čase prinášať ďalšie "Zvláštne výtlačky".

Listy alebo iné sprostredkovania s pánom Gröningom ďalej, nemôžeme. Samozrejme môže k a ž d ý z á u j e m c a poslať dopis /bez fotografie/ alebo iné oznámenie na jeho adresu Pán Bruno Gröning, Rosenheim – Land, Traberhof. Iné, snáď na čiernom trhu bežiace adresy sú falzifikáty. Od osobných návštev prosí pán Gröning do jeho oficiálneho dovolenia byť v odstupe.

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga