Komentoj de junuloj

Personaj atestoj de junuloj en la Amikaro

Komentoj de junuloj - G.B.„La instruo de Bruno Gröning estas parto de mia vivo, la plej bona parto. Ĝi taŭgas ĉie kaj ĉiam. En ĉiu situacio ĝi povas helpi min, ĉu en la lernejo, en kontakto kun homoj, sed ankaŭ rilate personajn aferojn , kiuj koncernas nur min. Mi apenaŭ povas memori la tempon, kiam mi ne havis scion pri la instruo de Bruno Gröning, kaj mi estas kontenta, ke mi informiĝis pri ĝi kiel juna homo. Duboj povas ĉiam veni, sed mi testis ilin. Kaj nun mi estas konvinkita, ke estas vere, ke ekzistas ‚Dio, Kiu amas la tutan homaron senrilate al religio, nacio aŭ haŭtkoloro‘ (citaĵo de Bruno Gröning) kaj ĉiam helpas nin, kiam ni petas Lin pri tio. Vivon sen ĉio bona mi ne plu povas imagi kaj mi ne volas ĝin imagi.“

G. B.

Komentoj de junuloj - R.F.„Mi estas en la Bruno-Gröning-Amikaro ĉar lia instruo tre pliriĉigas mian vivon. Per akcepto de la Heilstrom mi ricevis multajn helpojn en la ĉiutaga vivo. Estas tiel valore povi helpi aliajn homojn per pludono de tiu instruo.“

R. F.

bv„Liebe Interessierte, liebe Hilfesuchende,
schwerst belastet von Depressionen, Schlafstörungen und Angstzuständen, welche durch den Konsum von Drogen ausgelöst wurden, bin ich in den Freundeskreis gekommen. Dort durfte ich die vollkommene Heilung erleben und ein neues Leben finden. Freundschaften, die nicht nur auf Oberflächlichkeit abgestimmt sind, Lebensfreude, Liebe und Glück.

Die Lehre Bruno Grönings ließ mich erkennen, dass die Krankheit ein Mangel der göttlichen Kraft ist und ein Bestehen an Unordnung im Leben. Die Gründerin des Freundeskreises, Frau Grete Häusler, welche Bruno Gröning zu seinen Lebzeiten begleitet hatte, lässt uns wissen: 'Bruno Gröning wusste etwas, was die ganze Wissenschaft bis heute noch nicht weiß. Er wusste, woher die Krankheit kommt, was die Kranheit ist und wie man sie beseitigen kann.

Ich kann jedem nur zurufen: Gebt die Hoffnung auf ein besseres und erfüllteres Leben nicht auf und glaubt an die Hilfe und Heilung.“

B. V.

Komentoj de junuloj - N.C.„Per la instruo de Bruno Gröning mi ekkonsciis pri la signifo de la vivo por mi kaj retrovis vivoĝojon. La diro, ke ĉiu homo povas per sia vivo iomete plibonigi la mondon, iĝis por mi spurebla. Amu la vivon kaj vivu laŭ amo – jen la principoj, laŭ kiuj mi volas direkti mian vivon.“

N. C.

Komentoj de junuloj - L.D. „Por mi persone la instruo de Bruno Gröning montras, kiel mi povas esti feliĉa kaj sana kaj persone kreski. Mi ne volas sencele umadi, kiel faras multaj junuloj miaaĝaj, kaj fari tion, kion faras ĉiuj aŭ kio estas aktuale modo – sed sperti en mi mem, en la interna sento tion, kio estas bona por mi. Ĉi tie mi trovis geamikojn, ĉe kiuj mi simple povas esti tia, kia mi vere estas.

L. D.

Komentoj de junuloj - V.L.„En la Bruno-Gröning-Amikaro mi trovis mian hejmon, saniĝon kaj vivolongajn geamikojn. Mi lernis ami la vivon.“

V. L.

Komentoj de junuloj - M.G.„Per la instruo de Bruno Gröning mi povas trovi respondojn al miaj demandoj kaj kune kun geamikoj ĝoje rigardi estontecen. Mi jam persone spertis multajn helpojn kaj saniĝojn per la instruo de Bruno Gröning kaj amikiĝis kun homoj el multaj diversaj landoj. Mi estas en la Bruno-Gröning-Amikaro kaj mi scias ke, egale en kia situacio mi troviĝos, ĉiam ĉeestos geamikoj por mi, kiuj staras ĉe mia flanko, kiujn mi povas fidi. Estas tiel bela kunestado, ĉiu helpas la aliajn, kaj kune oni atingas multe da bono.

M. G.

Komentoj de junuloj - L.S.„Ekde mia 24-a vivojaro mi estas en la Bruno-Gröning- Amikaro. Ke Dio ekzistas, mi konsciis ekde mia infanaĝo. sed nur per Einstellen kaj ĉiutaga akcepto de la Heilstrom eblis al mi sperti Dion aktive. Bruno Gröning diris: Einstellen estas rekta ligo al Dio, per ĝi ni rajtas senti Dion, se ni plene celas tion. Ni devas konscii, ke tiu sperto estas pli valora ol oro. Rajti senti, ke la Heilstrom fluas tra mia korpo, daŭre denove renovigas min.“

L. S.

A.P. - Komentoj de junuloj„Ekde kiam mi komencis konscie vivi laŭ la instruo de Bruno Gröning mia vivo tute transformiĝis. Pli frue mi havis nenian ideon kion fari el mia vivo. Mi havis absolute neniajn dezirojn aŭ ideojn. Mi estis koleriĝema kaj ĵaluza, kaj krome retiriĝema, kaj mi simple volis esti for de aliaj. Hodiaŭ mia vivo estas plena je senco kaj ĝojo. Mi scias kiucele mi vivas kaj kial. Mi havas planojn kaj celojn. Mi ricevis mirinde bonan laborlokon, interesajn hobiojn kaj aktivaĵojn, kaj amikecojn. La instruo de Bruno Gröning venigis en mia vivon sencon kaj pliriĉigon.“

A. P.

L.W. - Komentoj de junuloj „Per la instruo de Bruno Gröning multaj aferoj en mia vivo alprenis bonan turniĝon. Povi apliki la instruon kaj interŝanĝu kun similpensaj kaj similaĝaj geamikoj estas grandioze. Mi estas feliĉa, ke mi konas la instruon de Bruno Gröning.“

L.-K. W.

J.A. - Komentoj de junuloj„La instruo de Bruno Gröning, pri kiu mi aŭdis 18-jara, igis min ekkoni sencon en mia vivo, kaj vivoĝojo kaj amo refoje plenigas mian koron. La Bruno-Gröning- Amikaro donas al mi forton kaj solidan bazon en la ĉiutaga vivo, kaj mi trovis ĉi tie verajn geamikojn, kiuj pliriĉigas mian vivon.“

J. A.

T.S. - Komentoj de junuloj„Per la instruo de Bruno Gröning mia vivo iĝis multe pli riĉa kaj varia. Mi vivas multe pli intense kaj mi estas simple feliĉa. Tiel feliĉa, ke mi mem povas nur miregi pri tio.“

T. S.

A.B. - Komentoj de junuloj„La instruo de Bruno Gröning estas por mi kvazaŭ gvidilo kiel havi sanan kaj feliĉan vivon.“

A. B.

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning