Intervjuo kun tiutempa atestanto H. Steurer

Bruno Gröning helpas militvunditon

Bruno Gröning am ZugfensterOfte

Bruno Gröning estis survoje al la helposerĉantoj per trajno. Dum iu veturo okazis la sekva afero:

H. Steurer: "La trajno, en kiu sidis Bruno Gröning, enruliĝis en la stacidomon en Innsbruck/Aŭstrio. Tie ĝi havis nur mallongan haltotempon. Bruno Gröning tiris la fenestron de sia kupeo malsupren kaj elrigardis. Je la sama tempo mi atendis sur tiu kajo. Mi havis fortajn dolorojn.

Pri Bruno Gröning kaj lia efiko sur la suferanta homaro mi eksciis el la gazetaj artikoloj. Vidalvide staris la rapida trajno, el kiu elrigardis Bruno Gröning. Mi iris tien kaj petis Brunon Gröning, ke li bonvolu helpi al mi, ĉar mi havas ege fortajn dolorojn. Bruno Gröning mallonge iris en sian kupeon kaj el la fenestro donis al mi staniolglobeton. Li diris, ke mi metu la globeton sur la doloran lokon kaj ke mi preĝu. Poste lia trajno denove ekmoviĝis.

La doloroj rezultis el mineja eksplodo kaj la tiel kaŭzitaj splitvundoj. Ekde tiam mankas al mi la dekstra okulo kaj unu brako. Mi tuj sekvis la konsilon de Bruno Gröning kaj surmetis la globeton. Ene de tute mallonga tempo la doloroj malaperis. Ili ne revenis. Ekde la unua momento s-ro Gröning faris sur mi eksterordinaran kaj grandiozan impreson. Mi havis la senton, ke li estas homo, kiu povas vere helpi. Krome li ne postulis monon por la globeto, sed li altruisme helpis min."

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning