La instruo de Bruno Gröning

Helpo kaj sanigoj sur spirita vojo

Bruno Gröning in einer Gemeinschaftsstunde.La instruo de Bruno Gröning baziĝas sur la influo de spiritaj fortoj sur la homo. La graveco de ili estas pli granda ol la plej multaj homoj supozas.

La homo kiel "baterio" – por plenumi siajn taskojn li devas ĉiam akcepti fojon post fojo novajn vivenergiojn

Gröning komparas la homon kun baterio. Dum la ĉiutaga vivo ĉiu fordonas forton. Sed ofte oni ne sufiĉe akceptas la necesan novan vivenergion. Same kiel malplena baterio ne kapablas funkcii, senforta korpo ne kapablas plenumi siajn taskojn. Laceco, nervozeco, vivotimoj kaj fine malsano estas la sekvoj.

Bruno Gröning klarigas, kiel ĉiu homo kapablas rericevi novajn energiojn. La kredo je la bono estas antaŭkondiĉo same kiel la volo por saniĝi. Ĉie la homon ĉirkaŭas sanigaj ondoj, kiujn li devas nur akcepti. Laŭ Bruno Gröning ne ekzistas nesanigebla malsano, kion konfirmas la sukcesraportoj atestitaj de kuracistoj. La saniĝoj okazas nur per spiritaj fortoj kaj tial ili ne estas ligitaj al la materia korpo de Bruno Gröning.

Kiel homo plej bone akceptas la  (Heilstrom)

Por akcepti ĉi tiun sanigan energion (Heilstrom), la helposerĉanto sidas kun malfermitaj manoj. La brakoj kaj gamboj ne krucu sin por ne malebligi la fluadon de la saniga energio. Pensoj pri malsano kaj zorgoj efikas malhelpe, aliflanke pensoj pri io bela helpas.

Kiam la (Heilstrom) trafluas la korpon, ĝi atingas la organojn, kiuj estas suferantaj, kaj tie komenciĝas ĝia puriga efiko. Dume eblas apero de doloroj, kio estas signo de la purigo en la korpo. Ĉar malsano laŭ sia naturo ne estas laŭ la volo de Dio, ĝi iom post iom malaperas. En kelkaj kazoj tio povas okazi eĉ spontane. Por tio estas necese, ke la homo ne plu pense okupiĝu pri la malsano, sed ke li kredu, ke por Dio ne ekzistas "nesanigeblo".

Por daŭre resti sanaj, la geamikoj de Bruno Gröning ĉiutage agordiĝas por ricevi la Heilstrom. Sana korpo estas la bazo por vivo en harmonio kun si mem, la kunhomoj, kaj la naturo.

Bruno Gröning donas al homoj instruon

La celo de la instruo de Bruno Gröning estas konverti ĉiun al vivoĝoja homo, kiu estu libera je korpaj kaj animaj ŝarĝoj.

La vortoj de Bruno Gröning ĉi-rilate: "Ĉi tiu mia instruo estas elparolata vivsaĝo, laŭ kiu jam multaj el miaj geamikoj vivas kaj atingis sukceson. Per la akcepto de ĉi tiu instruo okazis en ili plena transformiĝo, kiu en multaj kazoj gvidis al sukcesa saniĝo."

La strebo de Bruno Gröning havis nur unu celon: helpi al suferantoj. Al ili li donis sian instruon sur la vojo, kiu ne baziĝis sur intelektaj aŭ sciencaj pripensoj, sed fontis el intuicia sentado de la spiritaj leĝoj. Kiu pli intense okupiĝas pri ĝi, trovos neatenditan kompleksecon kaj ekscios, ke ĝi multe preteriras la kampon de saniĝo per tio, ke homo iĝas ne nur sana korpe sed sana ankaŭ en sia animo. Li alvokis homojn kredi je la bono kaj realigi ĝin per agado.

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning