Muziko en la Bruno-Gröning-Amikaro

Propraj komponajoj kaj KD-registrajoj

Musik im BGFBruno Gröning estis ofte gislarme kortusita, kiam li auskultis seriozan muzikon. Rezulte li ofte aldonis komence kaj fine de siaj prelegoj – registritaj sur sonbendoj – klasikan muzikon. Lau lia ekzemplo ankau hodiau preskau ciuj renkontigoj de Bruno-Gröning-geamikoj estas ricigita de elektitaj muzikaj kontribuoj. Ce konferencoj kaj en multaj komunumaj kunsidoj multaj el la pecoj estas prezentitaj rekte de ceestaj geamikoj.

Por ebligi pli bone liberigon de zorgoj kaj sargoj komence de komunuma kunsido oni kantas trankvilajn, pensigajn, sed ankau gajajn kantojn, propre komponitajn de Bruno-Gröning-amikoj. Tiel la animo sin malfermas kaj pretas akcepti en sin mem la bonan forton – la Heilstrom.

Propraj komponajoj

Komponado por la Amikaro estis komencita de Burkhard kaj Christoph Pesch en la 1980-aj jaroj per simplaj voc- kaj instrument-pecoj. Aliaj muzike talentaj homoj baldau sekvis tiun ekzemplon. Tiel estigis en la lastaj jardekoj pli ol 100 muzikajoj de diversaj specoj, kantoj akompanataj de piano au orkestro, horaloj, fugoj kaj diversaj pecoj por koruso, soloistoj kaj orkestro, oratorio, koncertoj, fantazioj kaj aliaj instrumentaj verkoj por malgrandaj kaj grandaj ensembloj, kaj la muziko de la dokumenta filmo La fenomeno Bruno Gröning.

Harmonia muziko efikas harmoniige sur auskultantoj

Tute konsente kun la ideoj de Bruno Gröning, kiu avertis pri la sonoj de malharmonia muziko, car tiuj estigas nenion bonan en homoj, la komponistoj de la Amikaro strebas krei muzikon, kiu aparte forte efikas harmoniige sur auskultantoj. Sukcese, kiel konfirmas la multaj raportoj de Bruno-Gröning-geamikoj pri la plifortigita sento de Heilstrom dum auskultado al tiu muziko.

KD-registrajoj

Baldau post la kreo de la unuaj propraj komponajoj ili estis registritaj sur sonbendoj. La unua kasedo Der Menschen Heil ist da (La savo de homoj estas cxi tie) estis havebla en la Grete-Häusler-eldonejo jam en 1989, unu jaron poste sekvis Heilig ist nur der Herr (Sankta estas nur la Sinjoro).

Ekde 1995 renkontigas muzikamaj Bruno-Grönig-geamikoj regule du au pli da fojoj jare por koruso- kaj orkestro-semajnfinoj. Tiucele ciuj partoprenantoj sin preparas sendepende kaj en regionaj kantaj au muzikfaraj rondoj. Grandparte el germanlingvaj landoj, sed ankau el najbaraj landoj kaj pli malproksimaj mondopartoj ili venas al provlud- kaj registro-semajnfinoj. La suitoj Der Wunderapostel (La mirakla apostolo) kaj Lebenstanz (Danco de la vivo) kaj la muziko de la dokumenta filmo La fenomeno Bruno Gröning (2002) estis registritaj de profesiaj orkestroj.

Per muziko senti pli intense la sanigan forton

Ke la kantantoj, instrumentludantoj kaj komponistoj en la Bruno-Gröning-Amikaro muzikas kaj komponas sensalajre, same kiel sur ciuj aliaj kampoj de la Amikaro, estas kompreneble. Ilia motivo estas amo al muziko, ilia pago la gojo kaj la mirinda efiko, kiun mondvaste la auskultado al la muziko disvastigas en la Bruno-Gröning-Amikaro. Per la auskultado de tiu muziko eblas, dum Einstellen por ricevi la sanigan forton, senti kaj sperti tion pli intense. Tiu saniga forto estigas la sanigojn.

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning