Yhteisötunnit

Jokapäiväisen elämän voimanlähde

GE Köln-RathYhteisötunneilla annetaan Bruno Gröningin oppia syventävästi eteenpäin. Avunetsijöillä ja ystävillä on siten mahdollisuus harjoitella hyödyntämään oikein tätä uutta ajattelua ja lujittamaan uskoa itsessään. Näin ollen ihminen ei voi vain tulla terveeksi, vaan myös pysyä terveenä.Henkisten yhteyksien tunteminen estää vanhoja vaivoja palaamasta takaisin

Menneisyys on osoittanut, miten tärkeää Bruno Gröningin opin tunteminen on: Monet avunetsijät tulivat terveiksi tavattuaan Gröningin kerran – esim. Herfordissa tai Traberhofissa, mutta he eivät tunteneet parantumisen henkistä taustaa. He eivät olleet myöskään oppineet ottamaan vastaan Heilstromia eivätkä he tienneet mitään niin kutsutusta Regelungista. Ajatusten voima, oikea istuma-asento, tieto hyvästä ja pahasta: mitään niistä he eivät tunteneet. Kun Regelung ilmaantui tai epäilys parantumisen kestävyydestä, he olivat yksinään usein liian heikkoja uskomaan terveyteen, ja moni vajosi takaisin vanhaan vaivaansa. Silloin sanottiin usein, etteivät parantumiset ole pysyviä. Mutta joka tuntee Bruno Gröningin opin ja on ymmärtänyt henkiset lainalaisuudet, tietää, että terveyden uudelleen menettäminen oli vain tahaton seuraus puuttuvasta uskosta tai puuttuvasta henkisten yhteyksien tuntemisesta. Joka ei esim. tiedä ajatusten voimasta ja puuhastelee edelleen sairauden kanssa, voi menettää taas parantumisen, koska hän vetää ajatuksillaan uudestaan puoleensa pahan, sairauden.

Avunetsijälle on siis tärkeää tutustua yhteisötunneilla Bruno Gröningin oppiin. Mutta tärkeää on myös, että hän ottaa enenevässä määrin itseensä Heilstromia – mikä onnistuu juuri yhteisön energian moninkertaisen vaikutuksen avulla. Bruno Gröning vertasi ihmistä akkuun. Ajatusten, puhumisen ja toimimisen kautta hän kuluttaa jatkuvasti energiaa. Pysyäkseen voimakkaana hänen on tankattava vastaavasti uutta energiaa. Sen hän voi saavuttaa Einstellenin kautta joka päivä ja käymällä säännöllisesti yhteistötunneilla. Eräälle avunetsijälle kirjoittamassaan kirjeessä Bruno Gröning kirjoitti mm: "Verratkaaa itseänne koko elämänne ajan akkuun, […] ja huolehtikaa siitä […], että kehonne on aina ladattu täyteen. Se kykenee aina silloin ja on aina kykenevä käyttämään hyväkseen tätä elämänenergiaa, ei vain itsensä hyväksi ollakseen elinkelpoinen ja voidakseen ylipäänsä olla olemassa. Se voi myös akun lailla antaa energiaa toisille, toisin sanoen kaikille niille kanssaihmistemme läheisille, joilla on energian puutetta."

Kaikesta negatiivisesta luopuminen

Yhteisötunnilla tapaavat monet ystävät toisensa uskovin ajatuksin ja avoimin sydämin. Siellä heillä on tilaisuus antaa henkisesti kaikki negatiivinen pois ja tyhjentää sielunsa. He voivat ottaa hyvin paljon hyvää voimaa itseensä voidakseen pysyä voimakkaina arkipäivän koettelemuksissa ja voidakseen voittaa pahan. Siellä on parannuksenvoima vastaanotettavissa vahvempana. Mitä useammat ihmiset virittäytyvät Heilstromille, sitä suurempi voima on.

Mistä yhteisötunnilla on kysymys, sen Bruno Gröning selitti seuraavasti: "Ei ole kysymys siitä, että ollaan vain läsnä yhteisötunnilla, vaan kysymys on tosiaankin siitä, että pysytte oikealla tiellä ja että Teitä opastetaan täältä käsin, ettette eksy tältä tieltä, sillä tämä kaikkihan on Teille vain hyödyksi."

Dokumentarfilm

Dokumenttielokuva:
"Ilmiö
Bruno Gröning"

Elokuvan esitysajat monilla paikkakunnilla maailmanlaajuisesti

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler-kustantamo: Suuri valikoima kirjoja, aikakauslehtiä, CD-levyjä, DVD-levyjä ja kalentereita

fwd

Tiedemiehet saavat puheenvuoron: Mielenkiintoisia näkemyksiä Bruno Gröningin opista