Posredovanje znanja

Založba Grete Häusler GmbH omogoča, da je učenje Bruna Gröninga vsem dostopno

GH-VerlagMalo pred smrtjo je Bruno Gröning izrazil željo, da bi napisal knjigo. Vendar pa do tega ni več prišlo. V arhivu so se ohranili le naslov, razčlenitev in en zapisan odstavek. Leta 1984 se je Grete Häusler, ozdravljena dolgoletna sodelavka Bruna Gröninga in ustanoviteljica Kroga prijateljev Bruna Gröninga odločila, da bo napisala knjigo, tako, kot si jo je zamislil Bruno Gröning. Prevzela je naslov Tukaj je resnica o in okrog Bruna Gröninga razčlenitev ter izčrpno poročala o dogajanju okrog »čudodelnega moža« - kot ga je imenoval takratni tisk.

Ker ni našla založnika, je morala to knjigo natisniti v samozaložbi. Tako je z eno samo knjigo nastala založba Grete Häusler. Danes je na voljo bogata ponudba knjig, CD-jev, DVD-jev, audio knjig, koledarjev, umetniških razglednic in časopis, ki izhaja vsak kvartal. Vse to založba Grete Häusler ponuja v svoji internetni trgovini Internet-Shop.

Cilj založbe je definiran takole: »Naloga založbe Grete Häusler GmbH je približati osebo in učenje Bruna Gröninga širši javnosti, da se lahko vsi zainteresirani sami prepričajo o njegovem velikem delovanju.«

Prejemki založbe omogočajo izdajo novih publikacij, ponatisov ter nakupov novitet. Vsi sodelavci založbe delajo prostovoljno.

Med založbo in Krogom prijateljev obstaja jasna finančna ločnica.

 

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga