Kunskapsförmedling

Grete Häusler GmbH / Verlag gör Bruno Grönings lära tillgänglig för allmänheten

GH-VerlagStrax innan sin död sade Bruno Gröning att han ville skriva en bok. Det blev dock inte så. Endast titeln, dispositionen och en nedskriven paragraf finns bevarade i arkiven. Grete Häusler – som blev helad av Bruno Gröning, var en mångårig medarbetare till honom och grundade Bruno Grönings vänkrets – började 1984 att skriva en bok av det slag som Bruno Gröning hade tänkt sig. Boken heter Här är sanningen om Bruno Gröning. Hon använde samma titel och disposition (se ovan) som hade formulerats och hon berättade utförligt om händelserna kring ”Mirakelmannen” – som han kallades av dåtidens media.

Eftersom hon inte hittade en förläggare blev hon tvungen att starta sitt eget bokförlag. Därmed bildades Grete Häusler-Verlag. Förlaget skapades med en enda bok. Idag finns ett omfattande sortiment av böcker, CDs, DVDs, ljudböcker, kalendrar, konstkort och även en tidskrift, som utkommer en gång i kvartalet och finns att köpa i Internetbutiken.

Förlagets målsättning definieras på följande sätt: "Grete Häusler GmbH / Verlag har gjort det till sin uppgift att föra Bruno Grönings person och lära närmare allmänheten, i syfte att ge alla intresserade möjlighet att övertyga sig själva om Bruno Grönings stora verk."

Förlagets intäkter används för att möjliggöra nya publikationer, nya utgåvor och nyförvärv. Alla anställda på förlaget arbetar utan ekonomisk ersättning. Det finns också en tydlig ekonomisk åtskillnad mellan förlaget och Vänkretsen.

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära