Zprostředkování vědomostí

Nakladatelství Grete Häusler GmbH / Verlag zpřístupňuje učení Bruno Gröninga veřejnosti

GH-VerlagKrátce před svým dožitím se Bruno Gröning vyjádřil, že by chtěl napsat knihu. K tomu však už nedošlo, v archivu se zachoval pouze titul této knihy, rozčlenění tématu a jeden odstavec. Roku 1984 se Grete Häuslerová, sama uzdravená, dlouholetá spolupracovnice Bruno Gröninga a zakladatelka Kruhu přátel Bruno Gröninga, odhodlala k tomu, že knihu ve smyslu Bruno Gröninga napíše. Název Hier ist die Wahrheit an und um Bruno Gröning (Tady je pravda o Bruno Gröningovi a kolem něho) a shora zmíněné členění převzala a podrobně zde referovala o dění kolem tohoto "zázračného muže" – jak byl dobovým tiskem nazýván.

Když nenašla žádného nakladatele, byla nucena vydat knihu ve vlastním nakladatelství. Tak vzniklo touto jedinou knihou nakladatelství Grete Häusler-Verlag. Nyní je tu bohatý sortiment knih, CD, DVD, namluvených knih, kalendářů, uměleckých pohlednic a také čtvrtletní časopis, které nakladatelství Grete Häusler-Verlag nabízí na svém internet-shopu.

Cíl tohoto nakladatelství je definován následovně: "Nakladatelství Grete Häusler GmbH / Verlag si dalo za úkol přiblížit široké veřejnosti osobu a učení Bruno Gröninga a poskytnout všem zájemcům možnost, aby se mohli sami přesvědčit o velkém působení Bruno Gröninga."

Příjmy nakkladatelství slouží k tomu, aby se umožnilo vydávání novinek, nových vydání a pořizování nových zařízení. Všichni spolupracovníci nakladatelství pracují zdarma ve svém volném čase.

Mezi nakladatelstvím a mezi Kruhem přátel existuje jasné finanční rozdělení.

 

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga