Zināšanu nodošana

Grētes Häusleres SIA/izdevniecība dara Bruno Gröninga mācību publiski pieejamu

GH-VerlagĪsi pirms savas aiziešanas Bruno Grönings izteicās, ka viņš gribētu uzrakstīt grāmatu. Bet līdz tam vairs nenonāca. Arhīvā ir saglabājies tikai nosaukums, iedalījums nodaļās un rakstiski fiksēta rindkopa. 1984. gadā Grēte Häuslere, izdziedinātā, ilggadēja Bruno Gröninga līdzstrādniece un Bruno Gröninga Draugu loka dibinātāja, ķērās pie tā, lai uzrakstītu grāmatu, ko bija iecerējis Bruno Grönings. Viņa pārņēma nosaukumu Šeit ir patiesība par Bruno Gröningu un augstāk minēto iedalījumu nodaļās un izsmeļoši pastāstīja par notikumiem ap "brīnumvīru", kā viņš tika dēvēts tā laika presē.

Pēc tam kad viņa neatrada nevienu izdevēju, viņai nācās to izdot pašai savā izdevniecībā. Tā ar vienu vienīgu grāmatu radās Grētes Häusleres izdevniecība. Šodien pastāv bagātīgs gāmatu, CD, DVD, audiogrāmatu, kalendāru, mākslas kartīšu sortiments, kā arī kvartāla žurnāls, ko Grētes Häusleres izdevniecība piedāvā savā internetveikalā.

Izdevniecības mērķis ir formulēts šādi: "Grētes Häusleres SIA/izdevniecība ir uzstādījusi sev par mērķi plašam sabiedrības lokam darīt tuvāk pieejamu Bruno Gröninga personību un mācību, lai visiem interesentiem dotu iespēju pašiem pārliecināties par Bruno Gröninga lielo darbu."

Izdevniecības ienākumi kalpo tam, lai darītu iespējamas jaunas publikācijas, pārizdošanas un jaunieguvumus. Visi izdevniecības līdzstrādnieki darbojas sabiedriskā kārtā bez atlīdzības. Turklāt starp izdevniecību un Draugu loku pastāv skaidra finansiāla šķirtība.

Dokumentarfilm

Dokumentālā filma:
„Bruno Gröninga fenomens”

Demonstrēšanas datumi daudzās pilsētās visā pasaulē

Grete Häusler-Verlag

Grētes Häusleres izdevniecība: Plaša grāmatu, žurnālu, CD, DVD un kalendāru izvēle

fwd

Izsakās zinātnieki: Interesanti aspekti no Bruno Gröninga mācības