Dolandırıcılar tolere edildi

Bruno Gröning herkese değişme şansı tanıyor

Bruno Gröning inmitten von Menschen

Zorla talep edilen ödemeler – yardımcılar gerçek yüzlerini gösteriyor

Kendisini destekleyeceklerini bahane ederek sürekli Bruno Gröning’e yaklaşan insanlar oldu. Ancak birçoğu, onun yetenekleriyle sadece ticaret yapmak istiyordu. O, adeta bu tür insanları kendine çekiyordu. Hedeflerine ulaşamadıklarında veya Gröning onlardan ayrıldığında, uzun süren davalar yoluyla kendisinden zorla para koparmaya çalışıyorlardı.

Örneğin, eşiyle birlikte 1949 yılının mart ayında, oğullarının iyileşmesinden dolayı duyduğu minnettarlık nedeniyle Bruno Gröning’i, Herford’daki evlerinde misafir eden Bayan Hülsmann. Bruno Gröning’den bir şey kazanamayacağı belli olunca, ona karşı çalışma mahkemesinde dava açtı. Bir zamanlar kendisine gönüllü olarak verdiği zamanı çalışma saati olarak hesaplattı ve sonradan maaş talep etti. Bruno Gröning, kendisine ömrünün sonuna kadar aylık bir ücret ödemek zorunda kaldı. Bu, tek örnek değildi. Eski yardımcılarının birçoğu bu veya benzeri şekilde gerçek yüzlerini gösterdi.

„İnsanoğlunun kim olduğunu göstermek için bu insanların da olması gerekiyordu“

Ama Bruno Gröning, bu sözde yardımcıların kendisine niçin bu kadar yaklaşmalarına müsaade etti? Neden bu tür „vurguncuları“ kendinden uzak tutmadı? 31 Ağustos 1950 tarihinde yaptığı bir konuşmada bu soruyla ilgili şunları söyledi: „İnsanların şimdiye dek denemekten hiç vazgeçmedikleri şey, bu ufacık adam ve onun bilgisi ve yeteneği sayesinde para kazanmak olmuştur. Onlar, bir altın madeni bulduklarına inandılar. Para kazanmak için kısmen fırsatları oldu, fakat Tanrı‘ya şükürler olsun bundan bir fayda göremediler. İnsanoğlunun gerçekten kim olduğunu, hiç bir şeyden çekinmediğini ve hasta birine yardım edilip edilmediğini hiç sormadığını dahi ortaya çıkarmak için bu tür insanların da olması gerekiyordu. Öyle insanlar vardır ki hiç bir şeyden çekinmezler, orada bir hastanın yattığına hiç aldırış etmezler. Bu insanlar bunları hiç sormadılar, benim yakınımda olmak için denemedikleri hiç bir şey bırakmadılar. Biliyorum, orada burada şu soru gündeme getiriliyor: ‚Eh, bu adam bu kadar şeyi biliyorsa bunları neden bilemedi, belki de hiç bir şey bilmiyordur.‘ Benim bir şey bilip bilmediğimi ve bir şeyleri ne denli bildiğimi sırası geldikçe öğreneceksiniz. Ancak bunların olması gerekiyordu. Bu yapılandırma için, yolu hepinize açmak için bu malzeme eksik kalmıştı.“

„... o zaman herkes onların kim olduklarını bilir“

Grete Häusler (1922-2007), sağlığına kavuşmuştu, Bruno Gröning'in uzun yıllar boyunca yardımcısıydı ve „Bruno Gröning Arkadaş Çevresi“’nin kurucusudur. Hier ist die Wahrheit an und um Bruno Gröning (İşte Bruno Gröning Hakkındaki Gerçek) adlı kitabında şu olayı anlatır: „Bir keresinde yanından ayrılırken Bay Gröning’e esenlikler dilerken ‚Bay Gröning, size çalışmalarınız için huzur dilerim ve artık sahte yardımcılardan rahatsız edilmemenizi temenni ederim‘ dediğimde benim hayretler içinde kalmama neden olacak şu cevabı verdi: ‚Tamamen yanlış, bunun böyle olması gerekiyor!‘ O anda dediğini anlamadım, ama o bana, neden bütün bunları yapmak ve katlanmak zorunda olduğunu anlattı. Böylece, bana büyük bir sırrı da açıklamış oldu: ‚Bir insanın içinde ne taşıdığını biliyorum. Ancak insanlara ‚O bir yalancıdır, o bir dolandırıcıdır, bir hırsızdır‘ desem, kimse bana inanmaz. Ne yapmam gerekir? O insanları yanıma çekmem, onlara iyiyi öğretmem, o yoldan dönmeleri için harekete geçirmem ve ondan sonra onlara yalan söylemek, dolandırıcılık ve hırsızlık yapmak için bir fırsat tanımam gerekir. O an yine de aynı şeyleri yaparlarsa o zaman herkes ne olduklarını bilir. O zaman onların bana iyice yaklaşmalarına müsaade ederim ve korkmam, o zaman mücadele ederim.‘“

Dokumentarfilm

Bruno Gröning-Arkadaş Çevresi’nin belgesel filmleri
Bütün dünyada birçok şehirde sinemada gösterim tarihleri

Grete Häusler Yayınevi

Grete Häusler Yayınevi: Çok çeşitli kitaplar, CD’ler, DVD’ler ve takvimler

fwd

Bilim insanları söz alıyor: Bruno Gröning’in öğretisinin ilginç yönleri