Bruno Gröning’in Öğretisi

Ruhsal Yoldan Yardım ve Şifa

Bruno Gröning in einer GemeinschaftsstundeBruno Gröning’in öğretisi ruhsal güçlerin etkisinden yola çıkar. Bu güçlerin etkisi, çoğu insanın tahmin ettiğinden daha büyüktür.

İnsan „batarya“ gibidir – görevlerini yerine getirmesi için sürekli yeni yaşam enerjisi almalıdır

Bruno Gröning insanı bir bataryaya benzetir. Günlük hayatta herkes güç harcar. Ancak ihtiyaç duyulan yeni yaşam enerjisi çoğu zaman yeterli miktarda alınamamaktadır. Boş bir batarya işlevini nasıl göremiyorsa, gücünü kaybetmiş bir beden de görevlerini yerine getiremez. Bunun sonucunda halsizlik, sinirlilik, yaşamla ilgili korkular ve nihayet hastalıklar meydana gelir.

Bruno Gröning, kişinin nasıl yeni enerjiler elde edebileceğini açıklar. Sağlıklı olma isteği kadar iyiliğe olan inanç da bir önkoşuldur. İnsan, her yerde şifa dalgalarıyla çevrilidir, onları sadece teslim alması gerekir. Bruno Gröning’e göre iyileşemeyecek bir hastalık yoktur, doktorlarca onaylanmış olan şifa raporları da bunu destekler. Bu şifalar sadece ruhsal yoldan gerçekleşir ve bu nedenle Bruno Gröning’in fiziksel bedeniyle bağlantılı değildirler.

İnsan Heilstrom’u en iyi şekilde nasıl alabilir

Yardım arayan kişi, Heilstrom‘u almak için elleri yukarıya doğru açık bir şekilde oturur. Kollar ve bacaklar Helistrom‘un akışını kesmemek için çapraz olmamalıdır. Hastalık ve endişe ile ilgili düşünceler engelleyici etki eder, güzel şeyleri düşünmek ise faydalı olur.

Heilstrom bedeninizde akarken hastalığın etkili olduğu organlara rastlar ve orada temizleyici etkisini göstermeye başlar. Bununla birlikte vücudun temizlenmeye başladığına dair belirti olan ağrılar ortaya çıkabilir. Hastalık, özelliği itibariyle Tanrı’nın istediği bir şey olmadığı için adım adım ortadan kaldırılacaktır. Bazı durumlarda bu bir anda da gerçekleşebilir. Bunun için bir insan, düşüncelerinde artık hastalıkla meşgul olmamalı, bilakis Tanrı katında „iyileşemez“ diye bir şeyin olmadığına inanmalıdır.

Bundan böyle de sağlıklı kalmak için Bruno Gröning Arkadaşları her gün Heilstrom‘u teslim almak için Einstellen yapmaktadır. Sağlıklı bir beden, insanın kendisiyle, diğer insanlarla ve doğayla barışık bir hayat yaşayabilmesi için bir temel oluşturur.

Bruno Gröning insanlığa bir öğreti verir

Bruno Gröning‘in öğretisinin hedefi, herkesi fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklardan özgürleşmiş, yaşamdan keyif alan bir insan haline getirmektir.

Bruno Gröning, bu konuda şöyle konuşmuştur: „Benim öğretim, hayata dair bilgeliğin belirgin bir ifadesidir, pek çok arkadaşım onu uyguluyor ve başarılı olmuştur. Bu öğretiyi benimseyerek kendilerinde, çoğu kez sağlık açısından başarıya götüren bütünsel bir değişim meydana gelmiştir.“

Bruno Gröning’in tüm çabaları tek bir amaca yönelikti: Sıkıntıda olanlara yardım etmek. Onlara, entellektüel düşüncelere dayalı olmayan, bilakis ruhsal kanunları sezgisel olarak algılamasından kaynaklanan öğretisini sundu. Onunla yakından ilgilenen herkes, umulmadık bir karmaşıklık keşfedecektir ve onun, şifadan çok öteye gittiğini, insanın sadece bedensel olarak değil, ruhsal olarak da şifalandığını idrak edecektir. O, insanları iyiye inanmaya ve iyiliği uygulamaya çağırmıştır.

Dokumentarfilm

Bruno Gröning-Arkadaş Çevresi’nin belgesel filmleri
Bütün dünyada birçok şehirde sinemada gösterim tarihleri

Grete Häusler Yayınevi

Grete Häusler Yayınevi: Çok çeşitli kitaplar, CD’ler, DVD’ler ve takvimler

fwd

Bilim insanları söz alıyor: Bruno Gröning’in öğretisinin ilginç yönleri