Gröning Birliği’nden ayrılma

Zararın bilançosunu çıkarma zamanı

Gröning Birliği’nden ayrılma

Dar görüşlü bürokrasi, Gröning’in para cezası almasına seyirci kalıyor

Ekim 1957'de, Bruno Gröning ve Gröning Birliği yöneticileri bir anlaşmazlığa düştü. Birlik, dar görüşlü bürokrasisi nedeniyle Bruno Gröning’e çok zarar vermişti. Tartışmaya, Bruno Gröning’in kısa bir süre içinde 2000 DM tutarında bir para cezası ödemesini öngören mahkeme kararı neden olmuştu. Çalışmaları için para almadığı ve bunun sonucu olarak yeterli maddi imkanlara sahip olmadığı için, Gröning Birliği ’nin yönetim kurulu daha davanın başında, çıkacak masrafları karşılamaya karar vermişti. Para cezasının da buna dahil olup olmadığı yönetim kurulu içerisinde tartışılıyordu. Uzun bürokratik yoldan, Birliğin 2000 DM’ı ödemekle yükümlü olup olmadığını araştırmak isteniyordu. Bu gerçekleştikten sonra paralar tedarik edilecekti. Böylece paralar Bruno Gröning’e ulaşsa dahi çok geç kalınacağı belliydi. Yani Birlik, Bruno Gröning’in öngörülen cezayı ödeyememesi durumunda alternatif olarak hapse atılmasına seyirci kalacaktı. Bu durum, apaçık bir anlaşmazlığa ve nihayet ayrılma noktasına gelinmesine neden oldu.

Sahte arkadaşlar

Bruno Gröning, 62 sayfalık Birlik Faaliyetleri Hakkında Bilanço’sunda, Birliğin kendisine zarar vermiş olduğu tüm noktaları ele aldı. Özet olarak şöyle bir açıklama yaptı: „Bugün, önceki çevremi (Meckelburg, Enderlin, Schmidt ve Hülsmann adlı vurguncular) şimdiki ortamım (Birliğin yönetim kurulu üyeleri) ile karşılaştırdığımda, aynı sonuca varıyorum. Bugün olanlar, sonuç olarak o zaman olan bitenlerin aynısıdır. Bugün, benim en büyük, en yakın ve en iyi arkadaşlarım olmak isteyenlerin sayesinde o dönemde olanlardan farklı bir şey olmadı. O zamanlar kirli sanatkarlar bana ihanet etti. Bugün bu arkadaşlar, yardım alamadığım için, araba olmadan birliklerime gidemediğim için davalara, yargılanmama seyirci kalarak, basın yayının beni karalamasına karşı çıkmayarak, sadece kargaşaya yol açarak, eğitimleri ve dünya hayatındaki konumları gereği beni destekleyebilecek ve desteklemek zorunda olan insanlara ihtiyacım olduğunda bana zaman ayırmayarak başarısız oldular ve benim işte bu dünyada bulunma sebebim olanlar gerçekleşemedi.

Bu arkadaşların hiçbiri beni kurtarmak için kendi benliğini ortaya koymadı, hiç biri bana arka çıkma cesaretini göstermedi. Hiçbir şey yapılmadı. Dar görüşlü bir bürokrasi ile karar üstüne kararlar verildi. Hiç kimse beni gerçekten savunmadı, hiç kimse var gücüyle tüm o basına karşı, bir yardımcı eleman için, bozulmuş olan araba için, karalama ve iftiraya vs. vs. karşı mahkeme davalarında yaptığım mücadeleleri üstlenmedi ve bu dünyaya geliş sebebim olan işi yapabilmem için, insanlığa yaşam gücünü iletmem ve insanları inanca yöneltmem için hiç kimse arka çıkmadı.

Bunun için huzura ihtiyacım olduğunu, sürekli dünyevi dış etkenler tarafından engellenmemem gerektiğini, bana verilmiş olanı rahatsız edilmeden uygulayabilmem için gerçekten bir koruyucu duvara ihtiyacım olduğunu arkadaşlarımdan, arkadaşım olmak isteyenlerden hiç kimse dikkate almadı. Ve utanç verici olan, beni hayal kırıklığına uğratan şu:

- Vurguncular kazanç sağlamak istediler ve kötü insan oldukları anlaşıldı.
- Gröning Birliği'ndeki arkadaşlar ise fazla gayretsiz, fazla kayıtsız, fazla rahatlar, kötü niyetli sözünü kullanmak istemiyorum.

Ve sonuç aynı; ben özgür değilim. Gröning-Bundes’nin yönetim kurulunda olan birçok arkadaş sözünü tutmadı. Alınan tüm önlemlerle sadece beni zorla engellediler.“

Derneğin başarısızlığı

Weisser istifa etti ve asla dernekler kütüğüne kaydettirilemeyen Gröning Birliği kısa bir süre sonra feshedildi. Onun yerine, Ruhsal-Manevi ve Doğal Hayat Prensiplerini Geliştirme Derneği ortaya çıktı. 1958 yılında kurulan derneğin başkanları Almanya adına Erich Pelz ve Avusturya adına Alexander Loy oldu. Ama daha Bruno Gröning'in sağlığında kurulan bu son dernek de onun ümit ettiklerini yerine getiremeyecekti. Tüzüğünde adı dahi geçmiyordu.

Dokumentarfilm

Bruno Gröning-Arkadaş Çevresi’nin belgesel filmleri
Bütün dünyada birçok şehirde sinemada gösterim tarihleri

Grete Häusler Yayınevi

Grete Häusler Yayınevi: Çok çeşitli kitaplar, CD’ler, DVD’ler ve takvimler

fwd

Bilim insanları söz alıyor: Bruno Gröning’in öğretisinin ilginç yönleri