Udtalelser om Bruno Gröning

Prominente personligheder tager stilling til personen Bruno Gröning

Foto von Helmut KindlerHelmut Kindler

"Gröning er et engangsfænomen, som ikke kan indordnes i nogen psykoterapeutisk eller psykologisk skole. Jeg tror, han var et dybt religiøst menneske. En beskeden, troværdig, godartet mand, parat til at hjælpe."

Helmut Kindler, forlægger
(http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kindler)

Foto von Anny Ebner von Eschenbach
Anny Freiin Ebner von Eschenbach (re.)

"At have oplevet og fået et dybt indblik i Bruno Grönings lære, helbredelserne, der skete udfra denne og hans visdomsfulde viden, hans enkle, Gudhengivne væsen, hans personlighed, der udstrålede kraft og sikkerhed, alt dette tillader mig at komme med en bedømmelse: Lige så lille som han er af statur, lige så overmægtig stor er han, når han giver hele sin vilje og sin enestående kunnen og viden til menneskehedens bedste."

Anny Ebner von Eschenbach

Foto von Bischof Dr. Hermann Kunst
Bischof Dr. Hermann Kunst (re.)

"Det viste sig, at hr. Gröning ikke undersøgte en eneste af dem, der kom til ham. Jeg har ikke kenskab til noget tilfælde, hvor hr. Gröning har berørt kroppen på en patient. Mig bekendt har det heller aldrig været tilfældet, at han har prøvet at tale en syg fra at opsøge en specialist. Han ordinerede heller ingen medikamenter (...). Det er mig heller ikke i noget tilfælde bekendt, at hr. Gröning skulle have forlangt penge fra et menneske, som han behandlede (...) jeg regnede ham ikke for en charlatan . (...) For mig var der ingen tvivl om, at der fra ham udgik kræfter, som udvirkede helbredelse hos mennesker."

Bischof Dr. Hermann Kunst
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kunst)

Foto von Josef Hohmann
Josef Hohmann (re.)

"Gröning er et usædvanligt fænomen, som ikke kan forstås videnskabeligt (…) han kan sammenlignes med Sokrates, Jeanne d'Arc, Gandhi og Albert Schweitzer, fordi også han ofrer sig helt for almenhedens vel. (…) Hans vidunderlige resultater er så enestående, at han allerede har vundet hævd som en historisk personlighed. Kommende generationer vil beskæftige sig med ham og hans værk"

Josef Hohmann, gymnasierektor, historiker og forsker i grænsevidenskab

Foto von Hella Emrich
Hella Emrich (li.)

"Når Bruno Gröning i bestemte kredse fuldstændig blev miskendt og bagvasket, skyldtes det ikke mindst, at han blev fremstillet for ensidigt af sine samtidige som en mirakelhelbreder. Hans ærligt mente kærlighed til mennesker blev alt for synlig udadtil, ja tilslørede hans egentlige og meget forskelligartede væsen: Den kristne, forkynderen og budbringeren. Kernen i hans livsindhold og hans stræben var kun kendt af få, af meget få."

Hella Emrich, læge

 

"Fænomenet Gröning har interesseret mig så meget som læge, at jeg har tilbragt mange uger, mange dage og også mange nætter ved Grönings side. (…) Gröning er en gåde for os læger: Først formåede han gennem personlig kontakt og med stærkeste koncentration, på kort tid at helbrede syge med de vanskeligste lidelser, heriblandt sågar blinde - jeg har selv oplevet det - eller han formåede i det mindste at skaffe dem lindring. Dernæst formåede Gröning gennem sin såkaldte fjernhealing at opnå de samme resultater, nemlig fuldstændig helbredelse eller i hvert fald betydelig bedring. Fjernhealingen har jeg også oplevet. Vi læger kan og må lære meget af hr. Gröning, for han har i hundredevis af tilfælde upåklageligt bevist, at den lille Gröning har hjulpet og fuldkommen helbredt der, hvor videnskaben og den lægelige kunnen havde svigtet."

Dr. med. Zetti, prakt. læge

 

"Ingen kan benægte, at Bruno Gröning allerede har helbredt mange syge, som indtil nu har været erklæret for uhelbredelige. Fagkundskaben skynder sig med at erklære, at det er der ikke noget usædvanligt ved, såfremt det drejer sig om sygdomme som tager udgangspunkt i det sjælelige. Men hvorfor lægerne indtil nu har haft så lidt succes med denne behandlingsmetode, det taler man ikke om. Eller er disse tilfælde så få, at man hellere tier stille om dem? Den 'nye helbredelsesmetode' i Herford er i alle tilfælde den opsigt værd, som den vækker."

Dr. phil. A. Kaul

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære