Hlasy pre Bruno Gröninga

Prominentné osobnosti zaujímajú postoj ku Gröningovej osobnosti

Foto von Helmut KindlerHelmut Kindler

"Gröning je jedinečný zjav, ktorý nemožno zaradiť ku žiadnej psychoterapeutickej ani psychologickej škole. Myslím, že to bol hlboko veriaci človek. Skromný, dôveryhodný muž, pripravený pomáhať."

Helmut Kindler, nakladateľ
(http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kindler)

Foto von Anny Ebner von Eschenbach
Baronka Anny Ebner von Eschenbach (re.)

"Zo zažitého, z hlbokého vhľadu do učenia Bruno Gröninga, z uskutočnených uzdravení a z jeho vedenia, plného múdrosti, z jeho jednoduchej, do vôle Božej oddanej bytosti, z jeho osobnosti, vyžarujúcej silu a istotu, z toho všetkého usudzujem a dovoľujem si povedať: tak, ako je malý postavou, tak nesmierne veľký je tým, že svoju vôľu a svoje jedinečné schopnosti a vedomosti oddal blahu ľudstva."

Baronka Anny Ebner von Eschenbach

Foto von Biskup dr. Hermann Kunst
Biskup dr. Hermann Kunst (re.)

"Zistilo sa, že pán Gröning nikoho, kto k nemu prišiel, nevyšetroval. Nie je mi známy ani jeden prípad, že by sa bol Gröning nejakého pacienta dotýkal. Nie je mi známe, že by bol nejakého chorého nabádal k tomu, aby sa vzdal odbornej lekárskej pomoci. Neordinoval žiadne lieky. (...) Nie je mi známy žiadny prípad, pri ktorom by pán Gröning vyžadoval peniaze (...). Ja som ho nepovažoval za šarlatána. (...) Nepochybné pre mňa bolo, že z neho vychádzali sily, ktoré ľuďom spôsobovali uzdravenie."

Biskup dr. Hermann Kunst z Herfordu, 1949
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kunst)

Foto von Josef Hohmann
Josef Hohmann (re.)

"Gröning je mimoriadny fenomén, vedecky nepochopiteľný (...) Môže sa porovnať so Sokratesom, Johankou z Arku, Gandhim a Albertom Schweitzerom, lebo aj on sa celkom obetoval blahu pospolitosti.(...) Jeho zázračné úspechy sú tak jedinečné, že vyrástol už na historickú osobnosť. Prichádzajúce generácie sa budú ním a jeho dielom zaoberať."

Josef Hohmann, stredoškolský riaditeľ, historik a hraničný vedec, 1957

Foto von Hella Emrich
Hella Emrich (li.)

"Keď bol Bruno Gröning určitými kruhmi plne zneuznaný a ohováraný, tak koniec koncov nie preto, že bol svojim súčasníkom príliš jednostranne predstavený ako zázračný liečiteľ. Jeho čestne mienená láska k ľuďom bola príliš zdôraznene viditeľná zvonku, áno zastrela jeho vlastnú a veľmi odlišnú podstatu: kresťana, zvestovateľa a apoštola. Jadro jeho životného obsahu a jeho úsilia bolo len málo, príliš málo známe."

Hella Emrich, lekárka

 

"Fenomén Gröning ma ako lekára natoľko zaujal, že som už počas mnohých týždňov strávil po boku Gröninga veľa dní, ale tiež veľa nocí. (...) Gröning dáva nám lekárom hádanku: Po prvé dokázal chorých s najťažšími chorobami, medziiným dokonca slepých - to som ja sám spoluprežil -, cez osobný kontakt a najsilnejšiu koncentráciu v krátkom čase uzdraviť alebo im aspoň spôsobiť zmiernenie. Po druhé dokázal Gröning cez ním takzvané uzdravenie na diaľku docieliť rovnaké úspechy, totiž plné uzdravenie alebo podstatné zlepšenie. Aj uzdravenia na diaľku som spoluprežil. My lékaři se můžeme a musíme od pana Gröninga velmi mnoho učit, neboť je na stovkách případů bezchybně dokázáno, že malý Gröning pomohl a plně uzdravil tam, kde věda a lékařské umění zklamaly."

MUDr. Zetti, prakt. lekár

 

"Nemůže být nikým popřeno, že Bruno Gröning uzdravil už mnoho nemocných, kteří byli dosud pokládáni za nevyléčitelné. Školní moudrost spěchá objasnit, že toto není nic neobvyklého, jestliže se jedná o onemocnění, která mají svůj původ v duševnu. Proč ale měla školní medicína dosud tak málo úspěchu v této metodě léčení, to se neříká. Nebo jsou tyto případy tak řídké, že se o nich raději úplně mlčí? ‘Nová léčebná metoda’ v Herfordu je každopádně hodná rozruchu, který se kolem ní dělá."

PHDr. A. Kaul

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga