Hozzászólások Bruno Gröninghez

Prominens személyiségek nyilatkoznak Gröningről

Foto von Helmut KindlerHelmut Kindler

„Gröning egy rendkivüli jelenség, nem tartozik semmilyen pszichoterápiás, pszichológiai iskolához. Ugy gondolom, hogy mélyen vallásos ember volt. Egy szerény, hiteles, jóindulatú, segitőkész ember.“

Helmut Kindler, kiadó
(http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kindler)

Foto von Anny Ebner von Eschenbach
Anny Ebner von Eschenbach bárónő (jobbra)

„A Bruno Gröning tanításába nyert mély bepillantás és élményeim alapján, az abból következő gyógyulások és az ő bölcs tudása; egyszerű, Istenben bízó jámbor lénye, erőt és biztonságot sugárzó személyisége arra indítanak, hogy véleményemet kifejezésre juttassam: amilyen apró termetű, olyan hatalmas és rendkívüli, mert egész akaratát, egyedülálló képességét és tudását az emberiség javára fordítja.“

Anny Ebner von Eschenbach bárónő

Foto von Bischof Dr. Hermann Kunst
Dr. Hermann Kunst püspök (jobbra)

„Kiderült, hogy akárki látogatta meg Bruno Gröninget, ő senkit nem vizsgált meg. Nem tudok olyan esetről, amikor Gröning egy pácienst testileg megérintett volna. Sosem szereztem arról tudomást, hogy bármelyik beteget arra próbálta volna rávenni, hogy ne menjen el orvoshoz. Nem irt fel gyógyszereket sem (...). Nem tudok olyan esetről sem, amikor is Gröning úr pénzt kért volna a betegétől a kezelésért. (...). Nem tartottam sarlatánnak (...). Számomra kétségtelen volt, hogy olyan erő sugárzott belőle, amellyel meggyógyította az embereket.“

Dr. Hermann Kunst püspök, Herford, 1949
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kunst)

Foto von Josef Hohmann
Josef Hohmann (jobbra)

„Gröning egy kivételes fenomén, tudományosan nem besorolható. (...) Szókratészhez, Jeanne d´Archoz, Gandhihoz és Albert Schweitzerhez lehet hasonlítani, mert ő is teljesen feláldozza magát a közösség javáért.(...) Csodálatos sikerei oly egyedülállóak, hogy már most történelmi személyiséggé nőtte ki magát. A jövendő generációk fognak vele és munkásságával foglalkozni.“

Josef Hohmann, középiskolai igazgató, történész, és a történelem határtudományaival foglalkozó tudós 1957

Foto von Hella Emrich
Hella Emrich (balra)

„Ha bizonyos körök teljesen félreismerték és rágalmazták Bruno Gröninget, úgy nem utolsósorban azért, mert kortársainak túl egyoldalúan, mint csodadoktort mutatták be. Becsületes emberszeretetét túlságosan kihangsúlyozták és ez eltakarta tulajdonképpeni és nagyon differenciált lényét, a keresztényt, a hirdetőt, a terjesztőt. Életének és törekvésének lényegét csak kevesen ismerték.“

Hella Emrich, orvosnő

 

„A Gröning-jelenség engem mint orvost annyira érdekelt, hogy több hetet, napot, sőt éjjelt is Gröning mellett töltöttem.(...) Gröning nekünk orvosoknak rejtvényt ad fel: előszöris képes súlyos betegeket, köztük vakokat – magam is jelen voltam, átéltem – személyes érintkezés és a legerősebb koncentráció által rövid idő alatt meggyógyítani, vagy legalább enyhíteni. Másodszor: Gröning képes úgynevezett távgyógyítással ugyanolyan eredményeket elérni, mégpedig teljes gyógyulást, vagy jelentős javulást. Távgyógyításokat is megéltem. Mi orvosok még sokat kell, hogy tanuljunk Gröning úrtól, mert esetek százai bizonyitják egyértelműen, hogy a kis Gröning ott és akkor gyógyított, amikor az orvostudomány már csődöt mondott.“

Dr. med. Zetti, orvos

 

„Senki nem tagadhatja, hogy Bruno Gröning már sok beteget meggyógyított, akiket addig gyógyíthatatlannak tekintettek. A tudomány siet megmagyarázni, hogy ez nem valami különleges dolog, amennyiben lelki eredetű megbetegedésekről van szó. De hogy az orvostudománynak miért volt olyan kevés sikere az ilyen kezelési módszerrel, azt nem mondják el. Vagy olyan ritka az ilyen eset, hogy erről inkább hallgatnak? Az ´új gyógymód´ Herfordban mindenesetre megérdemli a körülötte rendezett felhajtást.“

Dr. A. Kaul, a filozófia doktora

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról