Näkemyksiä Bruno Gröningistä

Kuuluisat henkilöt ottavat kantaa persoonaan Gröning

Foto von Helmut KindlerHelmut Kindler

"Gröning on ainutlaatuinen ilmiö, häntä ei voida luokitella mihinkään psykoterapeuttiseen tai psykologiseen koulukuntaan. Uskon, että hän oli syvästi uskonnollinen ihminen. Vaatimaton, uskottava, hyväntahtoinen ja auttavainen mies."

Helmut Kindler, kustantaja
(http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kindler)

Foto von Anny Ebner von Eschenbach
Vapaaherratar Anni Ebner von Eschenbach

"Se, mitä koin ollessani mukana ja syvällinen tutustuminen Bruno Gröningin oppiin, tämän opin avulla tapahtuneet parantumiset ja hänen täynnä viisautta olevat tietonsa, hänen yksinkertainen Jumalalle kuuliainen olemuksensa, hänen voimaa ja varmuutta säteilevä persoonallisuutensa antavat minulle luvan sanoa arvostelunani: niin pieni kuin hän kooltaan onkin, hän on ylivoimaisen suuri, koska hän antaa koko tahtonsa ja ainutlaatuisen osaamisensa ja tietonsa ihmiskunnan hyväksi."

Anny Freiin Ebner von Eschenbach

Foto von Piispa tri Hermann Kunst Herfordista 1949
Piispa tri Hermann Kunst Herfordista 1949 (re.)

"Kävi ilmi, että herra Gröning ei tutkinut ketään, joka tuli hänen luokseen. En tunne yhtäkään tapausta, jossa Gröning olisi koskettanut fyysisesti potilasta. Minun tiedossani ei ole tapausta, että hän olisi yrittänyt estää sairasta luopumaan lääkärin avusta. Hän ei määrännyt myöskään lääkkeitä (...). En tunne yhtäkään tapausta, jossa herra Gröning olisi vaatinut käsittelemältään ihmiseltä rahaa (...). En pitänyt häntä puoskarina.(…) Minulla ei ollut epäilystäkään siitä, että hänestä lähti voimia, jotka vaikuttivat ihmisen parantumiseen."

Piispa tri Hermann Kunst Herfordista 1949
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kunst)

Foto von Josef Hohmann
Josef Hohmann (re.)

"Gröning on epätavallinen ilmiö, jota ei voida tieteellisesti selittää. (…) Häntä voi verrata Sokrateseen, Jeanne d’Arciin, Gandhiin ja Albert Schweitzeriin, koska hänkin uhraa itsensä kokonaan kaikkien hyväksi. (…) Hänen ihmetekonsa ovat niin ainutlaatuisia, että hänestä on jo nyt tullut historiallinen henkilö. Tulevat sukupolvet tulevat paneutumaan häneen ja hänen toimintaansa."

Josef Hohmann, keskikoulun rehtori, historioitsija ja rajatiedon tutkija 1957

Foto von Hella Emrich
Hella Emrich (li.)

"Bruno Gröning esiteltiin aikalaisilleen liian yksipuolisesti ihmeparantajana. Se johti siihen, että määrätyt piirit tuomitsivat hänet aivan väärin ja parjasivat häntä. Hänen rehellinen rakkautensa ihmisiä kohtaan tuli liian usein painotetusti esille. Se peitti hänen todellisen, hyvin hienosäikeisen olemuksensa: kristityn, viestintuojan ja julistajan. Vain hyvin harvat ihmiset tunsivat hänen elämänsisältönsä ja pyrkimyksensä ytimen."

Hella Emrich, lääkäri

 

"Gröning-ilmiö on kiinnostanut minua lääkärinä siinä määrin, että olen viettänyt hänen rinnallaan monien viikkojen aikana monta päivää ja monta yötäkin. (…) Gröning on meille lääkäreille arvoitus. Ensinnäkin hän kykenee parantamaan lyhyen ajan sisällä henkilökohtaisen kontaktin ja voimakkaan keskittymisen kautta mitä vaikeimmin sairaita, heidän joukossaan jopa sokeita, tai hän kykenee ainakin helpottamaan heidän oloaan. Olen ollut itse paikalla näkemässä sen. Toiseksi Gröning kykenee saavuttamaan samanlaisia tuloksia niin kutsutun kaukoparannuksen kautta, nimittäin täydellisen parantumisen tai ainakin huomattavaa helpotusta. Olen ollut läsnä myös kaukoparantumisten tapahtuessa. Me lääkärit voimme ja meidän täytyy oppia herra Gröningiltä hyvin paljon, sillä satojen tapausten kohdalla on toidistettu moitteettomasti, että pieni Gröning on auttanut ja parantanut täydellisesti siellä,missä tiede ja lääkäreiden taidot olivat epäonnistuneet."

Lääket. tri Zetti, yleislääkäri

 

"Kukaan ei voi kieltää sitä, etteikö Bruno Gröning olisi parantanut jo monia sairaita, joita oli siihen mennessä pidetty parantumattomina. Koulutieteen viisaus kiirehtii selittämään, ettei se ole mitään epätavallista, kun on kyse alun perin sielullisista sairauksista. Mutta miksi koululääketieteellä on ollut niin vähän menestystä tällä hoitomenetelmällä, sitä ei kerrota. Vai onko tapauksia niin vähän, että niistä mieluummin vaietaan? Herfordin ’uusi parantamismenetelmä’ on joka tapauksessa sen huomion arvoinen, mikä sille annetaan."

Fil. tri A. Kaul

Dokumentarfilm

Dokumenttielokuva:
"Ilmiö
Bruno Gröning"

Elokuvan esitysajat monilla paikkakunnilla maailmanlaajuisesti

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler-kustantamo: Suuri valikoima kirjoja, aikakauslehtiä, CD-levyjä, DVD-levyjä ja kalentereita

fwd

Tiedemiehet saavat puheenvuoron: Mielenkiintoisia näkemyksiä Bruno Gröningin opista