Meningen over Bruno Gröning

Prominente persoonlijkheden bepalen hun standpunt ten aanzien van Bruno Gröning

Foto von Helmut KindlerHelmut Kindler

„Gröning is een eenmalige verschijning, bij geen psychotherapeutische, psychologische school onder te brengen. Ik denk dat hij een diep religieus mens was. Een bescheiden, geloofwaardige, goedaardige, hulpvaardige man.“

Helmut Kindler, uitgever
(http://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Kindler)

Foto von Anny Ebner von Eschenbach
Anny barones Ebner von Eschenbach (re.)

„Vanuit het meebeleven en het diepe inzicht in de leer van Bruno Gröning, de daaruit resulterende genezingen en zijn kennis vol wijsheid, zijn eenvoudige en godsvruchtige aard, zijn kracht en zekerheid uitstralende persoonlijkheid, veroorlooft dit mij een oordeel uit te spreken: Zo klein van postuur hij ook is, zo machtig groot is hij, omdat hij zijn gehele wil en unieke kunnen en kennis voor het welzijn van de mensheid geeft.“

Anny barones Ebner von Eschenbach

Foto von Bischof Dr. Hermann Kunst
Bischof Dr. Hermann Kunst (re.)

„Het bleek dat de heer Gröning niemand die bij hem kwam onderzocht. Mij is geen geval bekend geworden, waarin Gröning een patient lichamelijk heeft aangeraakt. Nooit is mij bekend geworden, dat hij een zieke probeerde over te halen af te zien van de hulp van de specialist. Hij schreef ook geen medicijnen voor (...). Mij is geen geval bekend geworden waarbij de heer Gröning van een door hem behandeld mens geld verlangd heeft (...). Ik heb hem niet voor een charlatan gehouden. Niet in twijfel te trekken was voor mij, dat van hem krachten uitgingen die genezing bij de mens bewerkstelligden.“

Bisschop dr. Hermann Kunst  uit Herford, 1949
(http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Kunst)

Foto von Josef Hohmann
Josef Hohmann (re.)

„Gröning is een buitengewoon fenomeen, wetenschappelijk niet te bevatten. Hij kan worden vergeleken met Socrates, Jeanne d’Arc, Gandhi en Albert Schweitzer, omdat ook hij zich geheel voor het welzijn van de gemeenschap opoffert. Zijn wonderbaarlijke successen zijn zo uniek, dat hij reeds uitgegroeid is tot een historische persoonlijkheid. Komende generaties zullen zich met hem en zijn werk bezighouden.“

Josef Hohmann, directeur van een middelbare school, historicus en grenswetenschapper 1957

Foto von Hella Emrich
Hella Emrich (li.)

„Als Bruno door bepaalde kringen volledig miskend en verloochend werd, dan niet in de laatste plaats omdat hij aan zijn tijdgenoten te eenzijdig als wondergenezer werd afgeschilderd. Zijn eerlijk gemeende liefde voor de mens werd al te duidelijk naar buiten toe zichtbaar, ja, versluierde zijn eigenlijke, zeer veelzijdige aard: de boodschapper en verkondiger. De kern van zijn levensinhoud en zijn streven was slechts aan weinigen, zeer weinigen bekend.“

Hella Emrich, arts

 

„Het fenomeen Gröning heeft mij als arts dermate geïnteresseerd, dat ik sinds vele weken vaak dag en nacht aan de zijde van Gröning heb doorgebracht. Gröning geeft ons artsen raadsels op. Ten eerste kan hij zieken met de ernstigste kwalen, waaronder zelfs blindheid – ik heb het zelf meebeleefd – door persoonlijk contact en de diepste concentratie in korte tijd genezen of hen toch tenminste verlichting geven. Ten tweede kan Gröning door de hem zo genoemde genezing op afstand dezelfde resultaten bereiken, namelijk volledige genezing of aanzienlijke verbetering. Ook heb ik genezingen op afstand meebeleefd. Wij artsen kunnen en moeten zeer veel van Gröning leren want het is bij honderden gevallen overtuigend bewezen dat de kleine Gröning daar geholpen heeft en geheel en al genezen heeft, waar de wetenschap en het kunnen van de artsen al faalden.“

Dr. Zetti, arts

 

„Het kan door niemand worden ontkend, dat Bruno Gröning al veel zieken heeft genezen, die tot dan toe als ongeneeslijk golden. De reguliere kennis haast zich te verklaren dat dit niets buitengewoons is, voorzover het om ziekten gaat die een psychische oorzaak hebben. Waarom echter de reguliere geneeskunde tot nu toe zo weinig succes heeft met deze behandelmethode, wordt niet gezegd. Of zijn deze gevallen zo sporadisch dat men er liever helemaal over zwijgt? De ‘nieuwe geneesmethode’ in Herford is in elk geval de ophef waard die men ervan maakt.“

Dr. A. Kaul, filosoof

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning