فرادينی

در مجمع دوستان برونو گرونينگ همۀ اديان جهانی شرکت دارند

Gruppenfoto Mai 2013عملکردِ برونو گرونينگ وابسته به هيچ دين و مذهبی نيست. وی به استمدادجويان نه مذهب جديدی ارائه مينمايد و نه خواهان تغيير عقايد مذهبی ايشان است. بلکه برعکس: وی در مواعظ خود از حُضّار می خواست که به دين خود پايبند بمانند، و خانه‌های خدا را زيارت نمايند. « من می‌خواهم خانه‌های خدا را با انسان‌های مؤمن پُر نمايم.(...) هر کس بايست بر دين خود پايبند باشد، و در جلساتِ انجمن بر نيروی اعتقادی خود بيافزايد.» پيشِ من مسلمان، يهودی، مسيحی، هندی، و يا بودايی بودن نقشی ايفا نمی کند. آنچه مُهم است، ايمان قلبی فرد است به خدا، و يا آمادگی آن فرد جهت قبول حضرت حقّ. همۀ ابناء بشر، از هر ملّت و نسل و دينی لياقت آن را دارند که به آنان کمک شود.

جدی گرفتن اعتقادات خويش

برونو گرونينگ همواره از مردم ميخواست در اعتقاد خود راسخ باشند و آن را در عمل پياده نمايند. وی فساد موجود در جامعه را شناخته بود و می‌دانست که خيلی از انسان‌ها در لفظ مؤمن اند و در دلهايشان از ايمان خبری نيست. بدين سبب می گفت: «به خانۀ مُطهّرِ خدا مرويد تا عبادت عاری از خلوص خود را به جا آورده و به اورادِ لفظی بپردازيد، بلکه دعاهائی که بر زبانتان جاری می شود، در عمل پياده کنيد.»

وی از مردم ميخواست بر اعتقاد خويش ارج نهاده و آن را جدّی بگيرند. و می گفت: «ثابت کنيد که حقيقتاً خداپرست هستيد! برويد به خانۀ خدا و عبادتتان با نزاکت و برازنده باشد! نه اينکه مثل هميشه به دانجا رفته و به تماشای ظاهر افراد پرداخته و پُشت سر اين و آن حرف بزنيد و به اعمال ناشايست بپردازيد. من خود شاهد چنين رفتار ناشايست بوده ام. آن‌ گونه رفتار نکنيد. هرگاه که به خانۀ خدا می رويد، خدا را برای همۀ آن چيزهای خوبی که به بشر اعطاء نموده سپاس گوئيد.»

 

فیلم مستند

فیلم مستند:
"پدیده برونو گرونینگ"

برنامه سینماها در شهرهای بی شمار دنیا

چاپخانه گرته هویزلر

چاپخانه گرته هویزلر:
مجموعه بزرگی از کتاب ها، مجلات، سی/دی ، دی وی دی و تقویم

fwd

دانشمندان به گفتگو می نشیند: دیدگاه های جالب در مورد طریقه برونو گرونینگ