Бурхан бол хамгийн том эмч

Эдгэшгүй зүйл гэж байхгүй

Bruno Gröning am Traberhof

Итгэх ба бишрэн шүтэх – Эдгэрлийн урьдчилсан нөхцөл

Үнэхээр эдгээж чадах нь Бурхан болохоос хүн биш. Бурхан бол хамгийн том эмч. Түүний хувьд эдгэшгүй болон боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Бруно Грёнинг: “Итгэ, бишрэн шүт, Бурханлаг эрч хүч туслана, эдгээнэ!"

Тусламж хайгчдаас хүсэх цорын ганц зүйл бол Брунод итгэх, Бурханыг бишрэн шүтэхэд бэлэн байх явдал, Түүний анагаагч эрч хүчийг хүлээн авах, эрүүл болохыг хүлээн авах. Хэрвээ хүн энэ урьдчилсан нөхцлийг биелүүлбэл, Бруно Грёнинг түүнд тусална. Хэрвээ хүн бүрийн итгэл сул байвал тэр өөрийнхөө туслалцааг үзүүлнэ: “Тэгээд Та өнөөдөр арай итгэж чадахгүй байвал, Таныг жинхэнээсээ итгэх хүртэл би Таны төлөө үүнийг хийе. Та өнөөдөр гуйж, залбирч чадахааргүй байгаа бол би Таны төлөө одоохондоо хийе.”

Бурхан бол шийтгэдэг шүүгч биш

Бруно Грёнингоор дамжуулж Бурханы тусламж хүртсэнээр хүмүүс эрүүл болно гэдэгт итгэж болно. Бүгд тусламж авах болно. Бурхан бол шийтгэдэг шүүгч биш, харин хайраар бялхсан аав гэдгийг хүн болгон мэдрэх болно. Бүх хүн түүний хүүхдүүд бөгөөд тэр бол таны хувьд найз тань, мөн таны аврагч тань.

Бруно Грёнингоор дамжуулж хүн Бурханы гайхамшигийг дахин мэдэрнэ. Бурхан бол бүх хүмүүсийн хувьд хамгийн том эмч мөн туслагч. Түүний хувьд боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Бруно Грёнинг хэлэхдээ: “Тайлбарлаж болохгүй маш олон зүйл байдаг ч, харин тохиолдож болохгүй зүйл гэж байдаггүй.”

Dokumentarfilm

Баримтат кино:
“Бруно Грёнингийн гайхамшигт үзэгдэл”

кино дэлхий даяар олон хотын кино театрт гарч байна

Grete Häusler-Verlag

Грете Хойслер хэвлэл: Ном, сэтгүүл, CD, DVD, хуанлийн өргөн сонголт бий

fwd

Эрдэмтэд үг хэлж байна: Бруно Грёнингийн сургаалийн талаарх сонирхолтой үзэл баримтлалууд