Bůh je ten největší lékař

Nevyléčitelné neexistuje

Bruno Gröning am Traberhof

Důvěra a víra – Předpoklad k uzdravení

Opravdu léčit dokáže jenom Bůh, žádný člověk. Bůh je ten největší lékař. Pro Něho neexistuje nic nevyléčitelného, nic nemožného. Stále znovu říkal Bruno Gröning: "Důvěřuj a věř, Boží síla pomáhá a léčí!"

To jediné, co od člověka, který hledá pomoc, očekává, je ochota mu důvěřovat a přijmout víru v Boha, Jeho léčivou sílu a vlastní uzdravení. Pokud člověk tyto požadavky splní, může Bruno Gröning pomoci. Dokonce je-li víra jednotlivce příliš slabá, nabízí svoji pomoc: "Poněvadž dnes ještě nemůžete věřit, tak to chci učinit za Vás, až skutečně uvěříte. A jestli dnes ještě neprosíte, ještě se neumíte modlit, tak chci také to ještě pro Vás udělat."

Bůh není žádný trestající soudce

Tak může být skrze Bruno Gröninga zprostředkována Boží pomoc lidem, kteří přijali víru ve zdraví. Všem má být pomoženo. Lidé mají zažít, že Bůh není žádný trestající soudce, nýbrž milující otec. Všichni lidé jsou Jeho dětmi a On je jim přítelem a spasitelem.

Díky Bruno Gröningovi může člověk opět zažít zázraky Boha. Bůh je pro všechny lidi největším lékařem a pomocníkem. Pro Něho není nic nemožného. Bruno Gröning říkal: "Existuje mnohé, co nelze vysvětlit, ale nic, co by se nemohlo stát."

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga