Бог е най-великият лекар

Няма нищо нелечимо

Bruno Gröning am Traberhof

Доверие и вяра – предпоставка за изцеление

Истински може да лекува само Бог, никой човек. Бог е най-великият лекар. За него няма нищо нелечимо, нищо невъзможно. Бруно Грьонинг винаги е казвал: "Доверявай се и вярвай, помага, лекува, Божията сила!"

Единственото, което очаква от един търсещ помощ, е готовността да му се довери и да приеме вярата в Бога, в Неговата благотворяща сила и в изцелението си. Дори ако вярата на отделния човек е твърде слаба, той предлага своята помощ: "Тъй като Вие днес все още не умеете да вярвате, аз искам да го сторя вместо Вас, докато Вие наистина повярвате. И понеже още не можете да молите, не знаете да се молите, затова ще го направя вместо Вас."

Бог не е наказващ съдник

Така чрез Бруно Грьонинг Божията помощ може да достигне до хората, които приемат вярата, че ще оздравеят. На всички трябва да се помогне. Хората трябва да усетят, че Бог не е наказващ съдник, а любящ Баща. Всички хора са Негови чеда, а Той е техен Приятел и Спасител.

Благодарение на Бруно Грьонинг човекът отново може да преживее Божиите чудеса. Бог е най-големият лекар и помощник на всички хора. За Него няма нищо невъзможно. Бруно Грьонинг е казал: "Има много неща, които не могат да бъдат обяснени, но нищо, което да не може да се случи."

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг