Thượng Đế là người thầy thuốc vĩ đại nhất

Không có gì là không thể chữa khỏi

Bruno Gröning am Traberhof

Tin tưởng và vững tin – điều tiên quyết cho sự chữa lành

Chỉ có Thượng Đế mới có thể thực sự chữa lành, chứ không phải con người. Thượng Đế là vị thầy thuốc vĩ đại nhất. Đối với Người, thì không có gì là không chữa được, không có điều gì là không thể xảy ra. Bruno Gröning nhắc lại nhiều lần: "Hãy tin tưởng và vững tin rằng lực Thượng Đế sẽ giúp đỡ và chữa lành."

Điều duy nhất Bruno Gröning mong chờ từ những người cầu giúp là sẵn sàng tin tưởng Ông và có được niềm tin vào Thượng Đế, tin vào lực chữa lành của Thượng Đế và tin tưởng vào sự hồi phục của chính mình. Khi một người có đầy đủ những điều kiện tiên quyết này, thì Bruno Gröning có thể giúp được người đó. Và ngay cả khi niềm tin đó yếu ớt thì ông sẵn lòng giúp đỡ. "Nếu hôm nay bạn chưa thể tin, tôi muốn tin giúp bạn, cho đến khi bạn thực sự tin tưởng. Và nếu hôm nay bạn còn chưa thể cầu xin, cũng chưa thể cầu nguyện, tôi cũng muốn làm điều đó cho bạn."

Thượng Đế không phải quan tòa trừng phạt

Như vậy, thông qua Bruno Gröning, tất cả những ai tin vào sức khỏe đều có thể nhận được sự giúp đỡ của Thượng Đế. Tất cả mọi con người đều xứng đáng được giúp đỡ. Tất cả mọi con người đều xứng đáng được trải nghiệm Thượng Đế, không phải với tư cách là một vị quan toà trừng phạt, mà là một người Cha đầy tình yêu thương. Tất cả mọi người đều là con của Người và Người là Bạn, là Đấng cứu thế của mọi người.

Thông qua Bruno Gröning con người lại có thể trải nghiệm sự diệu kỳ của Thượng Đế. Thượng Đế là vị thầy thuốc vĩ đại nhất và là người giúp đỡ vĩ đại nhất cho mọi người. Với Thượng Đế không gì là không thể. Bruno Gröning nói: "Có nhiều điều không thể giải thích được, nhưng không có gì là không thể xảy ra."

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning