Hastalıkların nedeni

İlahi güç kaynağı ile bağlantı olmayınca

Bruno Gröning spricht zu Kranken

Bir hastalık tesadüf değildir

Günümüzde birçok insan, bir hastalığın tesadüfen ortaya çıkan, insanda aniden beliren bir şey olduğuna inanır. Oysa Bruno Gröning şöyle demiştir: „İnsan, bilerek ya da bilmeyerek Tanrı’dan ne kadar uzaklaştıysa vücudunda o denli az hayat kalmıştı, hatta o kadar az hayat kalmıştı ki organları onun istediği gibi tepki vermemişti. Hayatını tam bir güçle yaşayamaz olmuştu. O, burada güç kaynağını yitirmiştir. Sonunda büyük, ilahi güç kaynağıyla olan bağlantıyı kaybetmiştir. Tanrı’nın gücünü içine alamaz olmuştur. Ve böylece o ve vücudu bir harabe haline gelmiştir.“

Tanrı ile insanların arasında derin bir uçurum oluşmuştur

Bruno Gröning, insanın tekrar sağlığına nasıl kavuşabileceğini şu şekilde anlatıyor: „Tanrı insanı güzel, iyi ve sağlıklı yaratmıştır. Onun işte öyle olmasını istiyor. Başlangıçta insanlar Tanrı ile tamamiyle bağlantı halindeydi, orada sadece sevgi, ahenk ve sağlık vardı, her şey bir idi. Ama ilk insan, kötü olan ve bu birliğin dışında olan o sese kulak verince ve bunu gerçekleştirince o bağlantı koptu ve o zamandan beri Tanrı burada, insan ise oradadır. Tanrı ile insanlar arasında derin bir uçurum açılmıştır. Artık bir bağlantı yoktur. İnsan – tek başına kaldığında - istediği kadar inançlı olsun ve dua etsin, hayat yolunda kötülük tarafından saldırıya uğrar ve derinlere çekilir. Siz hayat yolunuzda işte oraya, aşağıya ulaştınız. Uğursuzluk, acılar, iyileşemeyecek dertler deneyimliyorsunuz. Ben size şunu söylüyorum: Daha aşağıya doğru inmeyin, bilakis ben size büyük dönüş yapmanız için çağrıda bulunuyorum! Yukarıya çıkınız ve ben size uçurumun üzerinden bir köprü kurayım! Çililei yolu terkedin, ilahi yola girin! O yolda uğursuzluk, acılar, iyileşemeyecek diye bir şey yoktur – orada her şey iyidir. Bu yol Tanrı’ya geri götürür!“

Dokumentarfilm

Bruno Gröning-Arkadaş Çevresi’nin belgesel filmleri
Bütün dünyada birçok şehirde sinemada gösterim tarihleri

Grete Häusler Yayınevi

Grete Häusler Yayınevi: Çok çeşitli kitaplar, CD’ler, DVD’ler ve takvimler

fwd

Bilim insanları söz alıyor: Bruno Gröning’in öğretisinin ilginç yönleri