Orsaken till sjukdom

När förbindelsen till den gudomliga kraftkällan saknas

Bruno Gröning spricht zu Kranken.

En sjukdom är ingen tillfällighet

Idag anses det allmänt att sjukdom är en slumpartad företeelse som helt oväntat dyker upp och drabbar en människa. Men Bruno Gröning sade: "Ju mer en människa drar sig undan från Gud, medvetet eller omedvetet, desto mindre liv finns det i hennes kropp och hennes organ fungerar då inte längre som de ska. Hon kan inte längre leva livet med full kraft. Hon har kommit bort ifrån dess kraftkälla. Hon har förlorat kontakten med den stora gudomliga energikällan och kommer till sist att förlora den lilla energi som finns kvar, eftersom hon inte längre kan ta upp Guds kraft i sin kropp. Och sedan blir hennes kropp ett vrak."

Mellan Gud och människan uppstod en djup klyfta

Bruno Gröning beskrev hur man kan få tillbaka sin hälsa på följande sätt: "Gud skapade människan rättvis, god och frisk, vilket är hur Han vill att hon ska vara. Ursprungligen var människorna helt och hållet förbundna med Gud och allt var kärlek, harmoni och hälsa. Allt var ett. Men när den första människan lyssnade till den onda rösten som talade utanför den enheten och gjorde det den sade, brast den förbindelsen, och sedan fanns Gud här och människan där. Mellan Gud och människan uppstod en djup klyfta. Det finns ingen kontakt mellan dem. Men på egen hand är människan utsatt för det onda på sin levnadsväg – och oavsett hur hängiven hon är, och hur mycket hon än ber, drar det ner henne i djupet. Det är där nere ni för närvarande befinner er på er väg genom livet. Ni upplever olycka, smärta och obotligt lidande. Men jag säger er: Sjunk inte djupare! Jag uppmanar er att vända om helt. Kom tillbaka upp och jag skall bygga en bro över klyftan åt er. Vänd er bort från lidandets väg till den gudomliga vägen! Här finns ingen olycka, ingen smärta och inget obotligt. Detta är vägen tillbaka till Gud."

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära