„Heilstrom“

İlahi güç kaynağından gelen hayat akımı

Bruno Gröning spricht zu den Menschen am Traberhof.

Gröning, „elektrik santrali“ olan Tanrı ile „ampul“ olan insan arasında „transformatör“ görevini görüyor

Bruno Gröning kendisini, doğrudan Tanrı’dan gelen ve şifaya yol açan manevi bir kuvvetin aracısı olarak adlandırmıştır. Bu ilahi kuvvete „Heilstrom“ demiştir.

Heilstrom’un mahiyetini anlatmak için bir imaj kullanmıştır. Tanrı’yı bir elektrik santraline, insanı ise bir ampule benzetmiştir. Ampul, amacını ancak santralden gelen akım kendisine ulaşırsa yerine getirebileceği gibi insan da ancak Tanrı’nın gücüyle beslenirse ilahi düzende yaşayabilir. Kendisinin bir „transformatör“ görevi gördüğünü belirtmiştir. Sonsuz yüksek ilahi enerjileri öyle dönüştürüyor ki her insan sadece alabileceği kadar elde ediyor. Kendisinin gücü alma kapasitesi sınırsızdı. Örneğin Rosenheim’daki Traberhof’ta binlerce insanın aynı anda şifa gücünü hissetmesi ve büyük kitlesel şifalanmaların gerçekleşmesi mümkün olmuştu.

Tanrı ile insanın arasındaki bağlantı kopunca

Bruno Gröning, başlangıçta „elektrik santrali“ olan Tanrı ile „alıcı“ olan insan arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu açıklar. İnsanlar, yer yüzünde Tanrı’nın çocukları olarak babalarıyla en üst düzeydeki birlik halinde yaşıyorlardı. Ama Tanrı’ya sırt çevirerek ilahi düzenden düştüler ve kendilerini sıkıntılara ve sefalete maruz bıraktılar. Tanrı ile insanlar arasındaki bağlantı koptu. Zamanla insanların artık kendiliğinden aşamayacakları, giderek derinleşen bir uçurum oluştu.

Tanrı ile insan arasındaki uçurumun üzerinden giden köprü yeni bir yaşama duygusuna götürüyor

Bruno Gröning şöyle der: „Ve insan artık asla esas olan, ilahi olan yola geri dönemeyeceği için, o yola götüren köprü yıkıldığı için, insanoğlu sanki bir avuç içine sıkışmış olup şaşkın şaşkın dolaştığı için – ben o gerçek ilahi yola götüren köprüyü inşa ettim, onu yeniden kurdum, ve siz bu köprüyü kullanırsanız, o köprüden geçerseniz, sizin de bundan böyle hayatınızı iyi, her şeyden önce sağlıklı yaşayabileceğiniz, o büyük, yegane ilahi eserle bağlantıda olacağınız, doğru, gerçek, ilahi hayat akımını alacağınız yola, ilahi yola gireceksiniz.“

„Bu köprüden kim geçer ve doğru, ilahi yoldan yürümeye devam ederse, çok farklı bir duyguya sahip olacak, varolan tüm şeylerden dolayı, bugüne kadar burada idrak edemediği şeylerden dolayı hayretler içinde kalacaktır. İşte o zaman büyük, ilahi eser ile bağlantıyı gerçekten teslim alacaksınız.“

Bruno Gröning’in öğretisini uygulayan ve kendisini ilahi güce açan herkes Heilstrom’u kendi vücudunda hissedecek. Kendisinde tamamiyle yeni bir yaşama duygusu belirecek: Ağrılar, endişeler ve sıkıntılar kaybolacak, onların yerine sağlık, ahenk ve sevinç gelecektir. Tanrı’nın acımasız bir hakim gibi yıldızların çok üzerindeki tahtında oturmadığını, bilakis sevgidolu bir baba olarak insanların yanında olduğunu ve onlara yardım etmek istediğini deneyimlemeye başlayacaktır. Uçurum aşılmıştır. İnsan tekrar en başlangıçta var olan hali deneyimleyecektir.

Dokumentarfilm

Bruno Gröning-Arkadaş Çevresi’nin belgesel filmleri
Bütün dünyada birçok şehirde sinemada gösterim tarihleri

Grete Häusler Yayınevi

Grete Häusler Yayınevi: Çok çeşitli kitaplar, CD’ler, DVD’ler ve takvimler

fwd

Bilim insanları söz alıyor: Bruno Gröning’in öğretisinin ilginç yönleri