Die oorsaak van siektes

Wanneer die verbinding na die goddelike kragbron ontbreek

Bruno Gröning spricht zu Kranken.

’n Siekte is geen toeval nie

Baie mense leef vandag in die geloof datsiekte iets toevalligs is wat plotseling opduik en die mens as't ware uit die niet oorval. Daarenteen sê Bruno Gröning: "Hoe verder die mens hom van God afwend, wetend of onwetend, hoe minder lewe is daar in sy liggaam, sodat daar skaars nog genoeg lewe oor is vir die organe om te kan reageer soos hulle deur hom bepaal word. Hy kan nie meer met volle krag deur die lewe gaan nie. Hy het losgeraak van die kragbron. Uiteindelik het hy die verbinding met die groot goddelike kragbron verloor. Hy kan nie meer die kragvan God in homself opneem nie. En so verander sy liggaam in 'n wrak."

Tussen God en die mens het 'n groot kloof onstaan

Hoe die mens weer tot gesondheid kan terugkeer, beskryf Bruno Gröning as volg: "God het die mens mooi, goed en gesond geskape. So wil Hy hom ook hê. Oorspronklik was die mense geheel en al met God verbonde, daar was slegs liefde, harmonie en gesondheid, alles was een. Maar toe die eerste mens na die stem, na die kwade wat buite hierdie eenheid gespreek het, geluister het en dit gedoen het, toe is hierdie verbinding vebreek en sedertdien staan God hier en die mens daar. Tussen God en die mens het 'n groot kloof ontstaan. Daar is geen verbinding meer nie.

Die mens – op homself aangewese - kan so gelowig wees as wat hy wil en bid, hy sal op sy lewensweg steeds deur die kwade aangeval word en in die diepte ingetrek word. Op jou lewensweg het jy daar aangekom, daar onder. Jy beleef ongeluk, pyn, ongeneeslike kwale. Ek sê vir jou: moenie nog dieper gaan nie, ek roep jou op tot 'n groot ommekeer! Kom op en ek bou vir jou 'n brug oor die kloof! Gaan van die lydenswegoor na die goddelike weg! Hierop is geen ongelukkigheid, geen pyn, geen ongeneeslikheid nie - daar is alles goed. Hierdie weg lei terug na God!"

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning