Příčina nemocí

Když chybí spojení s Božím zdrojem síly

Bruno Gröning spricht zu Kranken.

Nemoc není žádná náhoda

Mnoho lidí žije dnes ve víře, že nemoc je něco nahodilého, co najednou vyvstane a jakoby z ničeho nic člověka napadne. Bruno Gröning naproti tomu říká: "Čím více se člověk od Boha odklonil, vědomě nebo nevědomě, tím méně života je v jeho těle, takže tam bylo sotva tolik života, aby orgány na něj reagovaly tak, jak jim to bylo určeno. Již nemohl jít s plnou silou životem. Vzdálil se od tohoto pramene síly. Nakonec to spojení k velkému Božímu prameni síly ztratil. Už nemohl do sebe přijímat sílu Boha. A tak se jeho tělo stalo vrakem."

Mezi Bohem a člověkem vznikla velká propast

Jak může člověk opět dojít ke zdraví, popisuje Bruno Gröning následujícím způsobem: "Bůh stvořil člověka krásného, dobrého a zdravého. Tak ho chce také mít. Prapůvodně byl člověk s Bohem zcela spojen, byla zde jen láska, harmonie a zdraví, všude byla jednota. Ale když první člověk naslouchal a uposlechl zlému hlasu, který promlouval vně této jednoty, tehdy toto spojení rozbil a od té doby stojí Bůh zde a člověk tam. Mezi Bohem a člověkem vznikla velká propast. Není zde žádné spojení. Člověk - odkázaný sám na sebe - může být jak chce věřící a modlit se, na své životní cestě bude zlem napadán a stahován do hloubky. Vy jste se na Vaší životní cestě dostali sem, sem dolů. Prožíváte neštěstí, bolesti, nevyléčitelné utrpení. Říkám Vám: Nechoďte ještě hlouběji, nýbrž já Vás volám k velkému obratu! Pojďte nahoru a přes propast Vám stavím most! Jděte z cesty utrpení na Boží cestu! Na ní neexistuje žádné neštěstí, žádné bolesti, žádné nevyléčitelné – je zde jen dobro. Tato cesta vede zpět k Bohu!"

Dokumentarfilm

Dokumentární film:
Fenomén
Bruno Gröning”

Data filmových představení v mnoha městech celosvětově

Nakladatelství Grete Häusler Verlag

Nakladatelství Grete Häusler Verlag: Velký výběr knih, časopisů, CD, DVD a kalendářů

fwd

Vědci přicházejí ke slovu:
zajímavé aspekty k
učení Bruno Gröninga