A betegségek okai

Ha hiányzik a kapcsolat az isteni erőforráshoz

Bruno Gröning spricht zu Kranken.

A betegségek nem véletlenül következnek be

Manapság sokan élnek abban a hitben, hogy a betegség csak úgy véletlenül, hirtelen lép fel és támadja meg az embert. „Minél messzebb került az ember Istentől, tudatosan vagy öntudatlanul, annál kevesebb élet maradt a stestében, ezért alig van már annyi élet benne, hogy szervei előírás szerint működjenek. Az ember nem tudta életét teljes erővel élni. Elszakadt ettől az erőforrástól. Végeredményben elveszítette a nagy isteni erőforrással való kapcsolatot. Nem tudta többé felvenni Isten erejét. És így lett a teste egy romhalmaz.“

Isten és ember között egy nagy űr keletkezett

Azt, hogy hogyan nyerheti vissza az ember az egészségét, Bruno Gröning a következőképpen magyarázza meg: „Isten szépnek, jónak és egészségesnek teremtette az embert. Ilyennek is akarja látni. Eredetileg az emberek szorosan kötődtek Istenhez: szeretet volt, harmónia és egészség, teljes egységben. Amióta azonban az első ember egy másik hangra, a gonoszra kezdett hallgatni, aki kívül állt ezen az egységen, és azt tette, amit az mondott neki, megszakadt a kötelék. Azóta Isten itt áll, az emberek pedig amott. Isten és az emberek között hatalmas szakadék tátong. Nincs kapcsolat. Az ember elhagyatottságában, bármennyire hívő és sokat imádkozik is, élete során találkozik a gonosszal, aki lehúzza a mélybe. Önök is eljutottak ide a mélybe életük folyamán. Önök is átélik a szerencsétlenséget, fájdalmakat, a gyógyíthatatlan bajokat. Azt mondom, ne menjenek még mélyebbre, én megtérésre szólítom fel Önöket! Jöjjenek magasra, és én hídat építek a szakadék felett! A fájdalom útjáról térjenek rá az Isteni útra! Itt nincs szerencsétlenség, fájdalom, gyógyíthatatlan, itt minden jó. Ez az út visszavezet Istenhez!“

Dokumentarfilm

Dokumentumfilm:
"A fenomén
Bruno Gröning"

Vetítések időpontjai a világ több városában

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Könyvek, újságok, CD-k, DVD-k, naptárak nagy választéka

fwd

Tudósok is szót kapnak: Érdekes nézőpontok Bruno Gröning tanításáról