La kaŭzo de malsanoj

Kiam la ligo al la dia fortofonto mankas

Bruno Gröning spricht zu Kranken.

Malsano ne venas hazarde

Multaj homoj vivas hodiaŭ kun la kredo, ke malsano estas io hazarda, kio subite aperas kaj atakas la homon kvazaŭ el nenie. Bruno Gröning male diris: "Ju pli la homo sin turnas for de Dio, konscie aŭ nekonscie, des malpli da vivo estas en lia korpo, tiel ke estis apenaŭ tiom da vivo en ĝi, ke la organoj reagis al ĝi tiel, kiel la korpo devas decidi pri ili. Ne plu kun plena forto li povis iri tra la vivo. Li apartiĝis de tiu fortofonto. Fine li perdis la ligon al la granda Dia fortofonto. Li ne plu povis akcepti en si la forton de Dio. Kaj tiel ĝi, lia korpo, fariĝis vrako."

Inter Dio kaj la homoj estiĝis granda abismo

Kiel homo povas rehavigi sian bonan sanon, tion Gröning priskribis jene: "Dio kreis la homon bela, bona kaj sana. Tiel Li volas, ke li estu. Origine la homoj estis tute ligitaj kun Dio, tiam estis nur amo, harmonio kaj sano, ĉio estis unuaĵo. Sed kiam la unua homo aŭskultis la voĉon, la malican, kiu parolis de ekster tiu unuaĵo, aŭdis kaj faris tion, tiam  tiu ligo rompiĝis, kaj ekde tiam Dio staras ĉi tie kaj tie la homo. Inter Dio kaj la homoj estiĝis granda abismo. Tie ne estas ligo. La homo - dependa nur de si mem – eĉ se li estas ege kredanta kaj preĝas, li estas atakata sur sia vivovojo de la malbonulo kaj tirata en la profundon. Vi alvenis sur via vivovojo tie, tie malsupre. Vi spertas malfeliĉon, dolorojn, nesanigeblajn suferojn. Mi diras al vi: ne iru ankoraŭ pli profunden, sed mi vokas vin al la granda transformiĝo! Venu supren, kaj trans la abismon mi konstruas por vi ponton! Iru for de la sufera vojo sur la Dian vojon! Sur ĉi tiu ne ekzistas malfeliĉo, doloroj, nesanigeblo - tie ĉio estas bona. Ĉi tiu vojo gvidas reen al Dio!"

Dokumentarfilm

Dokumenta filmo:
„La fenomeno
Bruno Gröning”

Kinejaj datoj en multaj urboj en la tuta mondo

Grete Häusler-Verlag

Grete-Häusler-Eldonejo: granda sortimento de libroj, magazinoj, KD-oj, DVD-oj, kaj kalendaroj

fwd

Sciencistoj sin esprimas: Interesaj aspektoj de la instruo de Bruno Gröning