Причината за болестите

Когато липсва връзката с божествения извор на сила

Bruno Gröning spricht zu Kranken.

Болестта не е случайност

Доста хора живеят днес с убеждението, че едно заболяване е нещо случайно, което се появява изведнъж и връхлита човек сякаш от нищото. Бруно Грьонинг казва в опровержение на това: "Колкото повече човек се отдалечава от Бога, съзнателно или несъзнателно, толкова по-малко живот се съдържа в тялото му, така че в него има едва толкова живот, че органите му да реагират, както той решава. Той вече не може да върви през живота с пълна сила. Отклонил се е от този източник на сила. И в края на краищата е загубил връзката с великия, Божи извор на енергия. Той вече не е в състояние да приема Божията сила в себе си. И така той, тялото му, се е превърнало в развалина."

Между Бог и човек е възникнала голяма пропаст

Бруно Грьонинг описва по следния начин, как човек може да се върне към здравето: "Бог е сътворил човека красив, добър и здрав. И Той иска да е такъв. Първоначално хората са били напълно свързани с Бога, тогава е имало само любов, хармония и здраве, всичко е било едно. Но когато първият човек се вслушва в гласа, който говори извън това единство, и прави онова, което е чул, връзката се разкъсва и оттогава Бог е тук, а човекът там. Между Бога и човека възниква дълбока пропаст. Там вече няма връзка. Човекът – оставен да разчита само на себе си – може да бъде вярващ и да се моли, но по своя житейски път бива спохождан от злото и влачен надолу. Вие, по Вашия жизнен път, сте стигнали там, там долу. Преживявате нещастие, болки, неизлечими страдания. Казвам Ви: Не слизайте още по-надолу, аз Ви призовавам към голям обрат! Излезте горе и ще построя за Вас мост над пропастта! Преминете от пътя на страданието на Божия път! По него няма нещастие, нито болки, нито нелечими болести – там всичко е добро. Този път води обратно към Бога!"

Dokumentarfilm

Документален филм:
„Феноменът
Бруно Грьонинг”

Дати за прожекции в много градове по света

Grete Häusler-Verlag

Издателство Грете Хойслер: голям избор от книги, списания, компактдискове, DVD и календари

fwd

Думата е дадена на научните работници: Интересни аспекти относно учението на Бруно Грьонинг