Đứng về phía Bruno Gröning

Những trải nghiệm của Grete Holzbauer với Bruno Gröning

DVD: An der Seite Bruno Grönings

Phim của Thomas Eich

Mùa hè năm 1950 giáo viên người Áo Grete Holzbauer đến một buổi giảng của Bruno Gröning - người được báo chí thời bấy giờ gọi là “người chữa lành thần kì”. Bà lúc đó chỉ đi cùng một người bạn bị mù và bà luôn muốn ngăn người bạn đó khỏi việc chữa trị bởi một vị lang băm. Trở về nhà ba ngày sau đó, chính bà đã được khỏi 3 căn bệnh đã được xem là nan y. Sau đó bà được trải nghiệm những điều không thể tin được ở đất nước bà: Những người đau ốm được chữa lành khi bà chỉ kể cho họ nghe về sự chữa lành của mình và vô số những sự chữa lành đã diễn ra. Sau này bà trở thành một cộng sự thân cận của Bruno Gröning.

Bộ phim tài liệu ba phần Hiện tượng Bruno Gröning cùng với phim tài liệu Đứng về phía Bruno Gröning, đã mô tả những sự kiện lịch sử xảy ra quanh người đàn ông này. Từ quan điểm ban đầu của một người phê bình đầy hoài nghi, rồi được chữa lành và sau đó là một cộng sự thân cận, bộ phim là một tài liệu đương đại đặc biệt. Những bài phỏng vấn, cảnh quay những địa điểm gốc, những tài liệu và cảnh quay đã cho phép người xem trải nghiệm và hiểu biết sâu sắc hơn những sự kiện quanh Bruno Gröning cũng như các mối liên quan trong lĩnh vực tinh thần.

Dokumentarfilm

Phim tài liệu:
“Hiện tượng
Bruno Gröning”

Ngày chiếu ở nhiều thành phố trên toàn cầu

Grete Häusler-Verlag

Nhà xuất bản Grete Häusler: Tuyển tập lớn những cuốn sách, tạp chí, CD, DVD và lịch

fwd

Các nhà khoa học lên tiếng: Những khía cạnh thú vị của lời dạy của Bruno Gröning