Modsætningerne "godt" og "ondt"

Mennesket lever derimmellem og har hele tiden valget

bild23Når mennesket har mulighed for beslutningen gennem den frie vilje, kommer spørgsmålet: Hvad er alternativerne, som han har at vælge imellem? Bruno Gröning siger: "Tag ikke fejl, venner, og glem ikke, at mennesket lever mellem godt og ondt. Derimellem lever han, der det gode, der det onde, der midt imellem er mennesket, han bestemmer."

Mennesket har valget. Han kan gøre det god eller det onde. Er en af hans nærmeste i nød, kan han hjælpe ham, gå ligegyldigt forbi ham, eller oven i købet udnytte den andens nød. Han kan gøre hvad han vil. Mennesket står i sit liv hele tiden – bevidst eller ubevidst – foran skilleveje, hvor han må beslutte sig for den gode eller den dårlige vej. For det meste er det dagligdags begivenheder, der bestemmer skæbnens forløb.

Hvordan er det f.eks., hvis man bryder med en ven i raseri over et ærligt ord, opsiger en stilling i vrede over chefen, eller afviser et enestående tilbud af krænket stolthed? Hvor ofte er det ikke spontane beslutninger, som man beklager, men ikke mere kan trække tilbage. Et kort øjeblik kan bestemme hele livets senere forløb til det gode eller til det onde.

Opbyggende eller nedbrydende kræfter

Men hvordan kommer det dertil? Hvad står der bag begreberne "godt" og "ondt"? Er hele livet ikke et produkt at blinde tilfælde, som mennesket er hjælpeløst udleveret til?

Det gode – sådan forklarede Bruno Gröning – kommer fra Gud, det onde fra hans modpart, fra Satan! Denne findes virkelig, og han har sat sig det mål at tilintetgøre alt det gode, guddommelige. Bruno Gröning siger: "Hvem gør det, hvem lader intet uforsøgt for at ødelægge det gode, det guddommelige? Hvor kommer sygdommen fra, sygdom på det, der gror her på denne jord? Tag hvad De vil, en eller anden frugt eller et eller andet levende væsen, Satan forsøger gang på gang at ødelægge alt. Det er også lykkedes ham at gnave sig ind på mennesket."

"Den Satan, der eksisterer på denne jord, har ikke ladet noget uforsøgt for at ødelægge det gode og det guddommelige."

"Hvor Gud er, er kærligheden. Hvor Satan er, er der krig."

I det åndelige står disse poler overfor hinanden: Gud som livet selv, og Satan, der vil tilintetgøre det. Hærskarer af åndelige væsener står dem begge bi, og kampen bliver ført med største ubarmhjertighed. Begge sider råder over enorme energier. Deres væsen beskrev Bruno Gröning med enkle ord: "Det guddommelige er opbyggende, og det onde, djævelske, sataniske er nedbrydende."

Begge dele kan mennesket optage og lade virke i sig, såvel i kroppen som i sjælen. Den ene virker styrkende og opbyggende, den anden svækkende og nedbrydende. Den positive kraft gemmer sundheden i sig, den negative sygdommen.

Sygdom er ingen straf fra Gud, men følgen af forkerte tanker og handling

Bruno Gröning sagde, at sygdommen kommer fra det onde, og ikke – som det mange gange påstås – er en straf fra Gud. Sådanne tanker betegnede han som løgne, og han afviste dem bestemt. Gud straffer ikke! Sygdommen er følgen af forkerte tanker og handlinger. Når årsagen er fjernet, vil også virkningen forsvinde, og det er Guds vilje.

"Det er ikke som mennesket tror, at sygdommen skulle være en straf fra Gud. Man kan sammenligne det med, når et barn forlader forældrenes hus. Så kan forældrene ikke mere holde hånden over det, de kan ikke længere beskytte barnet. Sådan har vi også forladt vores Far. Vi må ikke glemme, at vi ene og alene er Guds børn. Kun Han kan hjælpe os! Og Han vil hjælpe os, når vi igen har fundet vejen til Ham."

Dokumentarfilm

Dokumentarfilm:
„Fænomenet
Bruno Gröning”

Filmvisningstider i mange byer verden over

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Et stort udvalg af bøger, tidsskrifter, CD'ere, DVD'ere og kalendere

fwd

Videnskabsmænd kommer til orde: Interessante aspekter i forbindelse med Bruno Grönings lære