Goed en kwaad

Die mens leef daartussen en het steeds die keuse

bild23Wanneer die mens deur vrye wil die moontlikheid van keuse het, duik die vraag op: Wat is die alternatiewes waartussen hy kan kies? Hieroor sê Bruno Gröning: "Neem dit in ag en moenie vergeet nie, vriende, dat die mens tussen goed en kwaad leef. Daartussen leef hy, hier die goeie, daar die kwade en tussenin staan die mens, hy besluit."

Die mens het die keuse. Hy kan iets goed of iets kwaads doen. As een van sy naastes in nood verkeer, dan kan hy hom help, hy kan agteloos aan hom verby gaan of selfs die nood van die ander vir homself uitbuit. Hy kan doen wat hy wil. Die mens staan in sy lewe - bewus of onbewus - voor vurke in die pad waar hy moet besluit op die goeie of die slegte pad. Meesal is dit alledaagse gebeurtenisse wat die verloop van sy lot bepaal.

Hoe is dit byvoorbeeld as mens uit woede oor 'n eerlik gesproke woord met 'n vriend afbreek of uit ergernis met die baas 'n werk opgee of deur gekrenkte trots 'n unieke aanbod van die hand wys? Hoe dikwels is dit nie impulsiewe beslissings, waaroor mens later spyt is, maar nie meer ongedaan kan maak nie. 'n Nietige oomblik kan die verloop van jou hele latere lewe bepaal, ten goede of ten kwade.

Opbouende of afbrekende kragte

Maar hoe kom dit sover? Wat staan agter die begrippe "goed" en "kwaad"? Is die hele lewe nie 'n produk van blinde toeval waaraan mense magteloos uitgelewer is nie? Die goeie - so verklaar Bruno Gröning – sou van God kom, die kwade van sy teenstander: van Satan! Hy sou werklik bestaan en dit hom ten doel gestel om al die goeie, die goddelike te vernietig. Bruno Gröning: "Wie doen dit, wie laat geen steen onaangeroerd om die goeie, die goddelike te vernietig nie? Waarvandaan kom die siekte, die siekte van dit wat hier op hierdie aarde groei? Neem wat jy wil, 'n vrug of enige ander lewende wese, die satan probeer steeds om alles te vernietig. Hy kry dit ook reg om aan die mens te knaag."

"Satan, wat op hierdie aarde bestaan, het niks onaangeraak gelaat om die goeie en die goddelike te vernietig nie."

"Waar God is, is daar liefde, waar Satan is, is daar oorlog."

In die geestelike staan beide pole teenoormekaar: God as die lewe self en Satan wat dit wil vernietig. Legioene van geestelike wesens staan aan elk se kant en die stryd word met alle felheid gevoer. Beide kante beskik oor enorme energieë. Die wese daarvan beskryf Bruno Gröning met eenvoudige woorde: "Die goddelike krag is opbouend, en die kwade, duiwelse, sataniese is afbrekend." Die mens kan beide in hom opneem en laat werk, in liggaam sowel as gees. Die een werk versterkend en opbouend, die andere verswakkend en afbrekend. Die positiewe krag dra die gesondheid in hom, die negatiewe die siekte.

Siekte is nie ’n straf van God nie maar die gevolg van verkeerde gedagtes en dade

Bruno Gröning sê dat die siekte van die kwade kom en nie - soos dikwels beweer word – 'n straf van God is nie. Sulke gedagtes beskryf hy as leuens en wys dit beslis van die hand. God straf nie! Siekte is die gevolg van verkeerde gedagtes en dade. Wanneer die oorsaak uit die weg geruim is, sal die uitwerking daarvan ook verdwyn, en dit is die wil van God.

"Nie soos mense glo, dat siekte 'n straf van God sou wees nie. Dit is vergelykbaar met 'n kind wat sy ouerhuis verlaat. Die ouers kan dan nie meer hulle hande oor sy kop hou nie, hulle kan die kind nie meer beskerm nie. So het ons ook ons Vader verlaat. Ons mag nie vergeet dat ons slegs kinders van God is nie. Alleen Hy kan ons help! En Hy sal ons help as ons weer die pad na Hom gevind het."

Dokumentarfilm

Documentaire:
"Het fenomeen
Bruno Gröning"

Data filmvoorstellingen in vele steden wereldwijd

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler uitgeverij: Een grote keus uit boeken, tijdschriften, CD’s, DVD’s en kalenders

fwd

Wetenschappers aan het woord: Interessante aspecten van de leer van Bruno Gröning