Motsatserna "gott" och "ont"

Människan lever däremellan och har alltid ett val

bild23Om människan genom sin fria vilja kan fatta sina egna beslut, uppstår frågan: Vilka alternativ kan hon välja mellan? Bruno Gröning sade angående detta: "Glöm aldrig, kära vänner, att människan lever mellan det goda och det onda. Hon lever däremellan. Där är det goda, där det onda. Mittemellan står människan. Hon bestämmer."

Människan har ett val. Hon kan göra gott eller ont. Om en av hennes medmänniskor har problem kan hon hjälpa henne eller ignorera henne. Hon kan till och med utnyttja situationen till sin egen fördel. Hon är fri att göra så som hon önskar. Under sitt liv står människan alltid – medvetet eller omedvetet – vid olika vägskäl där hon måste välja antingen den goda eller den dåliga vägen. Oftast är det vanliga vardagliga saker som formar hennes liv.

Ta till exempel en vänskap som förstörs efter att ett uppriktigt ord från en vän har gett upphov till ett ögonblicks vrede; ett arbete som man slutar på grund av problem med chefen; eller ett livsomvälvande erbjudande som avböjs på grund av sårad stolthet. Hur ofta får man inte ångra spontana beslut som inte går att ta tillbaka? Ett kort ögonblick kan bestämma hur resten av livet kommer att te sig, på gott eller ont.

Uppbyggande och nedbrytande krafter

Men hur kommer detta sig? Vad står bakom begreppen "gott" och "ont"? Är inte hela livet en kedja av tillfälligheter som människan står hjälplös inför?

Godhet – så förklarade Bruno Gröning – kommer från Gud. Ondska kommer från hans motpart – Satan. Denne existerar verkligen och han har gjort till sitt mål att förstöra allt gott, allt gudomligt. Bruno Gröning sa: "Vem gör det, vem lämnar ingen sten ovänd i sin strävan att förstöra allt gott, allt gudomligt? Var kommer sjukdom ifrån; sjukdom som angriper allt som växer här på jorden? Ta vad ni vill, en frukt eller vad som helst som lever. Gång på gång försöker Satan förstöra allt. Han lyckas till och med att tära på mänskligheten."

"Satan, som existerar på jorden, försöker med alla medel förstöra det som är gott och gudomligt."

"Där Gud är, finns det kärlek. Där Satan är, där finns det krig."

I andevärlden står Gud och Satan emot varandra som två poler. Gud är själva livet och Satan försöker förstöra det. Båda har en mängd anhängare vid sin sida och striden förs obevekligt. Båda sidor förfogar över enorma energier. Bruno Gröning beskriver deras karaktär med enkla ord: "Den gudomliga energin är uppbyggande, och den onda, djävulska och satanistiska är nedbrytande."

Människan kan absorbera dem båda och tillåta dem att påverka hennes kropp och själ. Den ena stärker och bygger upp henne, den andra försvagar och bryter ned henne. Den positiva energin är bärare av hälsa, den negativa energin är bärare av sjukdom.

Sjukdom är inte ett straff från Gud utan en följd av felaktiga tankar och handlingar

Sjukdom kommer från det onda, sa Bruno Gröning, och är inte – som så ofta hävdats – ett straff från Gud. Han kallade sådana idéer för lögner och avvisade dem bestämt. Gud straffar ingen! Sjukdom är en följd av felaktiga tankar och handlingar. När orsaken är avlägsnad kommer också dess verkan att försvinna – och det är Guds vilja.

"Tro inte som många gör att sjukdom är ett straff från Gud. Man kan likna det vid ett barn som flyttar hemifrån. Då kan inte föräldrarna skydda det och ta hand om det längre. Vi har också lämnat vår Fader. Vi får aldrig glömma att vi enbart och uteslutande är Guds barn. Bara han kan hjälpa oss! Och han kommer också att hjälpa oss så fort vi har funnit vägen tillbaka till honom igen."

Dokumentarfilm

Dokumentärfilmen
„Fenomenet
Bruno Gröning”

visas på bio i många städer världen över

Grete Häusler-Verlag

Grete Häusler Verlag: Här finns ett stort urval av böcker, tidskrifter, CD-skivor, DVD-skivor och kalendrar.

fwd

Forskarna kommer till tals: Intressanta aspekter av Bruno Grönings lära