Nasprotje "Dobro" in "zlo"

Človek živi vmes in ima vedno izbiro

bild23Če ima človek zaradi svobodne volje možnost odločitve, se pojavi vprašanje: kakšne so alternative, med katerimi lahko izbira? Bruno Gröning: "Ne spreglejte in ne pozabite prijatelji, da človek živi med Dobrim in zlom. Tu vmes živi, tu je Dobro in tukaj je zlo, med njima je človek in on odloča."

Človek ima izbiro. Lahko dela Dobro ali slabo. Kadar je nekdo od njegovih najbližjih v stiki, mu lahko pomaga, lahko gre brezbrižno mimo njega ali celo izkoristi stisko drugega v svojo korist. Lahko stori, kar želi. Človek je v svojem življenju vedno – vede ali nevede – na razpotjih, na katerih se mora odločiti za Dobro ali slabo pot. Večinoma so dnevni dogodki tisti, ki določajo pot usode.

Kako je npr., če nekdo iz jeze zaradi iskrene besede, ki jo je izrekel njegov prijatelj, z njim prekine stik, če iz jeze do šefa odpove delovno mesto ali zaradi prizadetega ponosa odkloni enkratno ponudbo? Kolikokrat gre za spontane odločitve, ki jih kasneje obžaluje, vendar jih ne more več popraviti. Kratek trenutek lahko odloča o poteku celotnega kasnejšega življenja, k Dobremu ali slabemu.

Izgrajujoče in razgrajujoče moči

Toda kako pride do tega? Kaj stoji za pojmi "Dobro" in "zlo"? Ali ni celotno življenje produkt slepih naključij, ki jim je nebogljen človek prepuščen?

Dobro – tako je razložil Bruno Gröning – pride od Boga, zlo od njegovega nasprotnika, satana! Ta resnično obstaja, in zadal si je cilj, da bo uničil vse Dobro, Božje. Bruno Gröning: "Kdo dela vse, kdo poskuša prav vse, da uniči Dobro, Božje? Od kje prihaja bolezen, bolezen na vsem, kar raste tu na tej Zemlji? Vzemite kar hočete, katerikoli sadež ali katerokoli drugo živo bitje, satan poskuša vedno znova vse uničiti. Uspelo mu je načeti tudi človeka."

"Satan, ki obstaja na tej Zemlji, poskuša narediti vse, da bi uničil vse Dobro in Božje."

"Kjer je Bog, tam je ljubezen, kjer je satan, tam so vojne."

V duhovnem si stojita oba pola nasproti: Bog kot življenje samo in satan, ki ga želi uničiti. Njima ob strani stoji truma duhov in bije se trd boj. Obe strani razpolagata z enormno energijo. Njuno naravo je Bruno Gröning opisal s preprostimi besedami: "Božja moč izgrajuje in zla, hudičeva, satanska razgrajuje."

Človek lahko vase sprejme obe in ju pusti delovati, tako v telesu kot tudi v duši. Ena nas krepi in izgrajuje, druga nam jemlje moč in razgrajuje. Pozitivna moč prinaša zdravje, negativna bolezen.

Bolezen ni Božja kazen temveč posledica napačnih misli in dejanj

Bruno Gröning je dejal, da bolezen prihaja od zla in ni – kot se velikokrat zatrjuje – Božja kazen. Takšne misli je označil kot laž in jih odločno zavrnil. Bog ne kaznuje! Bolezen je posledica napačnih misli in dejanj. Ko je vzrok odpravljen, bo minil tudi učinek in to je Božja volja.

"Ljudje zmotno verjamejo, da je bolezen Božja kazen. To lahko primerjamo z otrokom, ki zapusti dom. Takrat starši ne držijo več roke nad njim, otoka ne morejo več varovati. Tako smo tudi mi zapustili našega Očeta. Ne smemo pozabiti, da smo vsi Božji otroci. Samo On nam lahko pomaga! In On nam bo pomagal, če bomo mi ponovno našli pot k Njemu!"

Dokumentarfilm

Dokumentarni film:
„Fenomen
Bruno Gröning”

Termini predstav v mnogih mestih po celem svetu

Založba Grete Häusler

Založba Grete Häusler: Velik izbor knjig, revij, CD-jev, DVD-jev in koledarjev

Znanstveniki imajo besedo

Znanstveniki imajo besedo: Zanimivi vidiki učenja Bruna Gröninga